ELEVTRIVSEL

Her er et kort indblik over Behandlingsskolernes resultater i den nationale trivselsmåling 2017/18, sammenlignet med gennemsnittet i København for 2017.

0-3 klasse

Først gives der for 0.-3. klasserne et overblik over svarende på spørgsmålet, ”Er du glad for din skole?” som oftest bruges som et overordnet mål for elevers trivsel.

Er du glad for din skole?  0.-3. klasse

Andel, der svarer “ja, meget”

Behandlingsskolerne

58,3%

Gennemsnit i København

74,4%

I figuren kan vi se at 58% af indskolingseleverne er meget glade for deres skole. Tallet er lavere end hos Københavns Kommune, men for vores udfordrede elever, er vi alligevel glade for, at over halvdelen kan lide deres skole.

Bemærk at Behandlingsskolerne kun har meget få elever i 0.-3. klasse, og at en enkelt elev derfor kan påvirke det samlede tal meget.

4-9 klasse

Herunder ses et udpluk af svarene for 4.-9. klasse.

Er du glad for din skole?  4.-9. klasse

Andel, der svarer “tit” eller “meget tit”

Behandlingsskolerne

66,6%

Gennemsnit i København

76,4%

Ovenstående figur viser at to tredjedele af eleverne i mellemskolen og udskolingen er glade for deres skole. Ligesom for indskolingen er tallet ikke lige så højt som hos Københavns Kommune, men dog stadig flot elevernes udfordringer og historik med skoleskift taget i betragtning.

 

Der er altid stor fokus på elevernes trivsel på de enkelte skoler, da god trivsel er fundamentet for vellykket behandling og læring.