FOLKESKOLENS PRØVER

Her ses resultaterne fra afgangsprøverne i 2015 og 2016.

Karaktergennemsnit ved. 9. klasses afgangsprøve

Afgangselever 2017, bundne prøvefag

Afgangselever 2018, bundne prøvefag

Behandlingsskolerne

5,4

5,8

Københavns Kommune
(samtlige skoler)

6,7

6,7

Figuren ovenfor viser udviklingen i karakterer givet ved afgangsprøver i de bundne prøver hos Behandlingsskolerne. Forskellen mellem karakterer i de forskellige fag, spejler den generelle tendens i Danmark, hvor de mundtlige prøver i dansk og engelsk bliver givet den bedste bedømmelse, mens karaktererne i matematik er blandt de laveste. Generelt er karaktergennemsnittene hos Behandlingsskolerne blevet højere de seneste fem år. Den positive udvikling tilskriver vi vores løbende investering i bedre og mere omfattende behandlingsindsatser, linjefagsopgradering af vores lærere og løbende opkvalificering af pædagoger.