OM BEHANDLINGSSKOLERNE

“Vi giver aldrig op”

Behandlingsskolerne er Danmarks største specialskole, og vi driver 16 forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov.

Fra den første specialskole så dagens lys i 2003, er det gået stærkt med Behandlingsskolernes videre udvikling af skoler og faglig ekspertise, og i dag er vores tilbud bred ud på 16 forskellige skoler og behandlingstilbud på Sjælland.

Vores tilbud inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud, undervisning i dansk som andetsprog og en enhed for skolevægring. Vi er eksperter i undervisning og behandling af børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Udfordringerne kan være autismespektrumforstyrrelser, ADHD, oligofreni, personlighedsforstyrrelser, angst, PTSD eller andet.

Fælles for alle Behandlingsskolernes elever er, at de har en eller flere psykiatriske diagnoser, og at de har behov for et skoletilbud, der bliver indrettet individuelt i henhold til deres behandling. Vi tilpasser skolegangen til den enkelte elevs behov, både personligt, fagligt, socialt og behandlingsmæssigt. Behandlingsskolernes elever kommer gennem kommunale henvisninger.

Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Vi arbejder ud fra en klar filosofi: Vi giver aldrig op! For vi mener, at alle vores elever rummer potentialer for udvikling.

Information om ferie og ferieplaner for det kommende skoleår findes her:
Ferieplan for skoleåret 2020/2021
Ferieplan for skoleåret 2021/2022

Disse links indeholder information om juleferie, vinterferie, sommerferie, påskeferie, efterårsferie og helligdage.
Hvis du mangler information om ferieplaner, så kontakt din skoleleder: Skoledere på Behandlingsskolerne