Nærvær, omsorg og relationsarbejde på en ny måde

Behandlingsskolerne er lukkede. Det samme er en lang række andre tilbud målrettet sårbare børn og unge, som fx vores forebyggende indsats, Backspin. Backspins kerneopgave er at bidrage til børn og unges trivsel og udvikling. Det kræver et tæt samarbejde, kontakt og dialog med elev og familie. Men hvordan praktiserer de i Backspin undervisning og vejledning, nærvær, omsorg og relationsarbejde i en tid, hvor vi skal holde afstand?

Backspins indsatser omfatter både personlig, social og faglig støtte til elever i almenskolen og i fritiden, ligesom de også varetager familiebehandling. Og til trods for lukninger er der et særligt stort behov for ”tilstedeværelse”. Leder i Backspin, Monica Lindberg fortæller:

– ”Vi skal skabe ro i en turbulent tid. De fleste af vores elever har i forvejen svært ved forandring og uforudsigelighed, og det er unægtelig hvad denne situation byder på. Derfor må vi være tilstede på en anden måde, end vi plejer”, siger Monica.

Støtte til familierne

Udover kontakt med elevernes skole omkring hvilket materiale, eleverne kan arbejde med hjemme, yder de ansatte i Backspin også direkte vejledning af forældrene. Monica uddyber:

– ”I første omgang har vi screenet alle vores børn, unge og familier og taget kontakt til de relevante forvaltninger, hvis vi har vurderet at der kunne være en evt. bekymring i den kommende tid. Derudover har vi rådgivet og støttet elever og familier i at begribe denne nye situation og hurtigt få en ny hverdag op at køre. Det handler bl.a. om at hjælpe med ny og tydelig struktur på dagene. For struktur skaber ro.”, siger Monica Lindberg.

Monica fortæller, at rigtig mange af eleverne er ekstra følsomme og stresssårbare i denne situation:

– ”Hverdagen er fuldstændig anderledes, og ingenting er som det plejer. Eleverne skal opholde sig i hjemmet og må ikke ses med kammerater. Søskende og forældrene er i mange tilfælde hjemme. Derfor befinder vi os sig i et praksisfelt, hvor vi skal målrette indsatsen og tilgangen til den enkelte, uden at sætte relationen på spil. Det er en meget fin balance imellem at være motiverende og insisterende.”, siger Monica.

Nysgerrighed og kreativitet i tilgangen

Backspin trækker derfor i denne tid i på enhedens tværfaglighed og tager alternativer metoder i brug. I tillæg til vejledning af forældrene, har de ansatte også direkte kontakt med eleven via telefon og diverse virtuelle platforme. Og her må de være ekstra nysgerrige og kreative i tilgangen til deres elever. Monica forklarer:

-”Vi skal selvfølgelig forsat støtte op om trivsel og udvikling, og det gør vi ved at møde eleverne på alternative ”ikke fysiske” måder”, siger Monica. Hun fortæller uddybende, at det handler om at møde eleverne på de online platforme, de allerede ER på:

-”Mange af vores elever spiller fx computer og kommunikerer via Discord, og de fleste af Backspins personale er nu koblet op med en hjemmegamerstation, hvor de dagligt har samvær og dialog med deres børn og unge. Derudover er SnapChat en fantastisk platform at møde eleverne på. Her er mange i kontakt med eleverne på alle mulige tider af døgnet, hvor vi får et indblik i deres nye hverdag via fotos, og vi kan kommunikere om, hvad der rører sig.”, fortæller hun.

 

Et unikt indblik

Monica understreger, at denne situation tilbyder os alle et helt unikt og meget nært indblik i børnene og de unges privatliv:

-”Når vi bliver lukket ind i deres virtuelle platforme, får vi et unikt indblik i deres liv, og de viser os tillid. Det er interessant for vores videre arbejde med eleverne og deres familier. Men det er i særdeleshed også vigtigt, fordi denne ekstraordinære situation kræver, at vi drager ekstra omsorg. Og vi får brug for tilliden for at kunne give omsorgen.”, afslutter Monica Lindberg.