Vores medarbejdere tilbydes vaccination

Medarbejdere, der har direkte kontakt med eleverne, tilbydes i disse uger vaccination som del af Sundhedsmyndighedernes gruppe 4. Vaccinationen skaber større tryghed blandt elever, forældre og medarbejdere.

 

  • Jeg er utrolig glad for, at vores medarbejdere, der yder en stor og værdifuld indsats for, at sårbare elever oplever trivsel og tryghed, nu tilbydes vaccination.

Sådan lyder det fra adm. direktør på Behandlingsskolerne, Trine Damgaard, i forbindelse med at frontpersonale på behandlingsskoler i disse uger kan få det længe ventede stik i overarmen.

 

For elever, der går på special- og behandlingsskoler, har ændringer i hverdagen større betydning, end for elever på andre skoler. Derfor er det vigtigt at sikre elever på special- og behandlingsskoler en hverdag, der er så normal som mulig og samtidig sundhedsmæssigt forsvarlig også i den aktuelle corona-situation. Og derfor har special- og behandlingsskoleområdet været undtaget af en række af de restriktioner, som myndighederne har indført for almindelige folkeskoler. Det betyder, at medarbejdere på special- og behandlingsskoler landet over har varetaget deres opgave, også når andre skoler har været lukket ned.

 

  • Vores medarbejdere møder på arbejde hver dag for at sikre sårbare børn og unge en hverdag, der er så normal som mulig. Derfor har vi været i dialog med Statens Serum Institut om vaccination af den del af vores medarbejdere, der har direkte kontakt med eleverne. Derfor er jeg glad og lettet over, at frontpersonale på behandlingsskoler nu tilbydes vaccination sammen med øvrigt frontpersonale, som varetager en kritisk funktion, siger Trine Damgaard.

 

Som alle andre dele af samfundet har Behandlingsskolerne naturligvis stor fokus på afstandskrav, hygiejne og kontaktopsporing. Men der kan være situationer, hvor fx anbefalingen om afstand kolliderer med den enkelte elevs behov, fx når en elev har brug for at blive trøstet eller holde en voksen i hånden. Med vaccination bliver hverdagen på skolen fremover mere tryg for alle.

 

  • Vi forventer, at de fleste af vores medarbejdere, der har direkte kontakt med børnene, er færdigvaccineret med udgangen af marts måned. Det betyder meget for os, fordi det bidrager til større tryghed blandt både elever og medarbejdere, sige Trine Damgaard.

Medarbejdere, der ikke har direkte kontakt med børnene, vil modtage tilbud om vaccination i forbindelse med Sundhedsmyndighedernes samlede vaccineplan.