Vores elever klarer sig virkelig flot

På Behandlingsskolerne knokler vi for at alle vores elever gennemfører Folkeskolens prøver og at deres resultater kan måle sig med Folkeskolens, og der er rigeligt at være stolt af.

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at sandsynligheden for at Behandlingsskolernes elever er i gang med en uddannelse to og fire år efter grunduddannelsen er høj, hvilket uden tvivl skyldes, at størstedelen har en solid afgangseksamen med sig.

I 2017 slog Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fast, at der er en signifikant større andel af Behandlingsskolernes elever, der påbegynder en uddannelse inden der er gået fem år efter endt grundskole, end sammenlignelige elever på andre specialskoler.

For få måneder siden vinkede vi farvel til skoleåret 2022/2023, og årets resultater fra afgangseksamener er stærkt opløftende.

Vi har haft 69 elever til folkeskolens obligatoriske prøver i 9.klasse. 50 af eleverne gennemførte de obligatoriske prøver og kunne forlade Behandlingsskolerne med en fuld afgangsprøve. 72,5 pct. af vores elever går op i fuld fagrække, hvilket er betydeligt højere end på specialskoleområdet generelt, hvor kun 26 pct. af eleverne i skoleåret 2021/2022 gik op i fuld fagrække.

Uddannelse helt afgørende

Det vigtigste for os er at sikre at flest mulige af vores elever får en fuld afgangseksamen med sig ud i voksenlivet. Det er en vigtig adgangsbillet til uddannelsessystemets mange muligheder og til et voksenliv med selvforsørgelse, men mange af vores elever kommer med nogle benspænd som andre elever ikke slås med. De har psykiske udfordringer og mange har på forhånd mistet troen på eller lysten til at være i en undervisningssituation og tage imod læring.

Alligevel lykkes det i stor stil at få dem til at tro på egne evner, til at vove at gå til eksamen og til at tage en afgangseksamen.

Det kræver et stort mod fra eleverne og det kræver lærere, der evner at tilrettelægge og justere undervisningen så den passer til den enkelte elevs behov – hver eneste dag.

Vi har mange grunde til at være stolte af vores elever. Også når vi ser på de karakterer de får.

Ved dette års afgangseksamen fik Behandlingsskolernes afgangselever et karaktergennemsnit på 6,4 mod 6,0 i skoleåret før, hvor det for specialskoleelever fra hele landet var på 5,6 i 2021/2022, og for Folkeskolen var på 7,7.

Behandlingsskolernes skolekonsulent, Kaspar Dalgaard, slår fast, at det er helt afgørende, at eleverne på Behandlingsskolerne får en afgangseksamen med sig:

”Vores elever har alle et svært udgangspunkt, og de fleste har flere psykiatriske diagnoser med sig. Alligevel formår langt de fleste af dem at gennemføre Folkeskolens afgangseksamen, hvilket er stærkt opløftende, men også helt nødvendigt hvis vi skal sikre dem et godt udgangspunkt for deres fremtidige voksenliv. Resultaterne er selvfølgelig et resultat af det store arbejde eleverne har ydet, men også et udtryk for at medarbejdernes håndholdte arbejde tilrettelagt efter den enkelte elev, er en succes. I en tid, hvor flere og flere børn og unge får psykiatriske diagnoser, er dette vigtigere end nogensinde, og vi vil også i fremtiden arbejde for at endnu flere af vores elever får ressourcer, selvtillid og faglig kunnen til at gennemføre Folkeskolens afgangsprøver,” siger han.

 

Krav for at bestå Folkeskolens afgangsprøve:

 

For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge otte obligatoriske prøver. Eleven skal opnå en gennemsnitskarakter på 2 i de otte prøver.

Ved beregning af gennemsnittet indgår én karakter for skriftlig dansk og én karakter for skriftlig matematik samt en for hver af de øvrige obligatoriske prøver. Karakteren i skriftlig dansk og skriftlig matematik beregnes som gennemsnittet af delprøverne.