Vores elever klarer sig super godt

Også i skoleåret 2021/2022 har Behandlingsskolernes elever klaret sig super godt.

74 procent af afgangseleverne fik således mindst karakteren 2 i både dansk og matematik, mens det på landets øvrige dagbehandlingsskoler var 60,7 pct., og i Folkeskolens specialklasser var 45 procent.

De faglige ambitioner på Behandlingsskolerne er fortsat tårnhøje, vores elever i udskolingen undervises af linjefagsuddannede lærere, og målet er, at vores elever skal gå op i alle fag til Folkeskolens prøver og bestå de adgangsgivende fag.

Fortsættes under billedet

Dygtige lærere og pædagoger

Skolechef Signe Flindt lægger ikke skjul på, at hun er stolt af elevernes resultater, men også af den fagligt ambitiøse undervisning, som BHS` lærere står som garanter for.

”Vi er ambitiøse på vores elevers vegne, og derfor er det selvfølgelig meget glædeligt, at de klarer sig så godt, når der er prøver. Vores ambition er, at alle elever – uanset deres udfordringer, skal op til prøverne i alle fag og vores erfaring er, at det kan lade sig gøre for langt størstedelen af vores elever, fordi de får den rette støtte i undervisningen. Når de er indskrevet hos os, forberedes de grundigt på prøveformerne og guides under prøverne. Folkeskolens prøver er et afgørende rygstød til vores elevers videre færd til at meningsfuldt voksenliv, hvor de kan klare sig selv,” siger hun og fortsætter:

”Med den rette støtte og undervisning i trygge rammer, kan vi give vores elever både modet og evnerne til at sikre sig en afgangseksamen. Derfor er det så glædeligt, hver gang vi får bevis for, at vores dygtige læreres og pædagogers indsats giver resultater til glæde for elevernes udvikling.”