Virtuel skole kan bane vejen tilbage til hverdagen med klasseundervisning

Onlineundervisning, virtuel skole, fjernundervisning – kært barn har mange navne. Mange elever og forældre håber sikkert, at hjemmeundervisning foran skærmen hører en overstået coronatid til – men for nogle elever er den virtuelle skole et værdifuldt springbræt tilbage til hverdagen i skolen.

På Behandlingsskolerne, der underviser og behandler børn og unge med psykiske udfordringer, er der med mellemrum elever, der på grund af deres udfordringer i perioder ikke kan magte at deltage i undervisningen på skolen. Her er den virtuelle skole et værdifuldt alternativ, som sikrer den faglige udvikling under det fysiske fravær fra skolen.

Fast skema med individuel deltagelse
Den virtuelle skole kører efter et fast skoleskema, der lige nu dækker både mellemtrin og udskoling. Eleverne deltager hjemmefra og har typisk en pædagog eller en anden støtteperson fra skolen ved deres side. Eleverne deltager på individuelle præmisser, og den personlige støtte reduceres i takt med, at eleverne bliver bedre til at deltage i undervisningen.

– Eleverne vælger selv, om de hver især har kamera tændt, om de ønsker at deltage aktivt eller mest lytte, hvor længe de er logget på, og om de eventuelt har brug for at lave noget andet sideløbende. Den tilstedeværende pædagog sikrer, at eleven udfordres på rette niveau og får den nødvendige støtte, fortæller Filip Ekstrand Gulløv, som er en af to faste lærere på Behandlingsskolernes virtuelle skole.

Alle antenner ude for at få den enkelte elev med
Men hvordan sikrer man som lærer på afstand, at eleverne er med? Det ved Filip, der har mange års erfaring som lærer for elever med særlige behov.

– Det handler om at have alle antenner ude. Man skal have tålmodigheden til at holde de nødvendige og nogle gange meget lange pauser for at lokke en respons ud af den enkelte. Man skal evne at gribe det mindste tegn på respons til at komme i dialog. Og så skal man huske, at alt efter elevens aktuelle udfordringer kan selv en lille aktiv deltagelse være en stor succes, forklarer Filip og tilføjer:
– Samtidig er det selvfølgelig helt afgørende, at jeg som lærer i en virtuel skole har mine tekniske kompetencer i orden. Jeg styrer, hvad eleverne ser på deres skærm, om en elev eventuelt skal sættes på ‘mute’, og hvad der sker i chatten. Når det kører automatisk, så kan jeg som lærer fokusere på at få alle med.

Individuel vurdering, om eleven har gavn af virtuel skole
Alle elever på Behandlingsskolernes mellemtrin og udskoling kan, hvis det pædagogisk vurderes relevant, logge på og deltage i online lektioner. Men det er ikke alle elever, der har gavn af en virtuel skole. Det er vigtigt at se på årsagen til, hvorfor den enkelte elev ikke kan magte hverdagen i skolen.

– Vi tilbyder virtuel skole til elever, som er indskrevet på en af vores dagbehandlingsskoler, og som på grund af deres psykiske udfordringer i en periode ikke kan møde i skole. Hvis der derimod er tale om, at skolevægring er hovedudfordringen, er det typisk en kombineret indsats. Typisk en indsats med en fast tilknyttet konsulent, der mødes med eleven i hverdagen og arbejder med de konkrete udfordringer, der er årsag til skolevægringen, siger Filip.

Samtidig skal pædagoger og psykologer på elevens skole løbende vurdere, om den virtuelle skole fortsat er den rigtige løsning for den enkelte elev.

– Vores virtuelle skole er kommet for at blive – men for den enkelte elev er det en midlertidig løsning. Den virtuelle skole er et springbræt tilbage til den fysiske skole. Et springbræt, hvor vi sikrer den faglige udvikling og øver undervisningssituationen i tryg afstand, mens eleven sideløbende får den nødvendige pædagogiske og psykologiske støtte til at vende tilbage til hverdagen i sin skole, lyder det fra Filip.

 

Vil du vide mere om Behandlingsskolernes virtuelle skole?
Så kontakt leder af onlineskolen Rikke Grundsted på tlf. 28 51 08 09 eller på mail rikkeg@behandlingsskolerne.dk