Virtual Reality viser vejen tilbage til skolebænken!

Virtual Reality (VR) kan bruges som et stærkt værktøj i arbejdet med børn med skolevægring.  I hvert fald hvis man spørger Maiken Ziebell, som er leder af enheden ”Vendepunktet” under Behandlingsskolerne.

”Der ligger et stort potentiale i at bruge VR i vores arbejde med børn og skoleværing. Det kan bidrage til, at vores elever samler modet og lysten til at komme tilbage til skolen.”

Teknologien giver mulighed for at skabe en virkelighedstro virtuel verden. Personen, der bærer den specielle VR-brille, vil føle de er til stede i de rum, der skabes. Og netop derfor tror Behandlingsskolerne, at VR kan bruges til nænsomt at eksponere børn og unge med psykiske udfordringer, når det kommer til frygt for at komme i skole.

På den baggrund har Vendepunktet nu startet et nyt projekt, hvor elever med skolevægring via VR-brillen præsenteres for små film af den skole, de skal indsluses til. VR-brillen giver også mulighed for på hjemmebane at ”møde” sine lærere og klassekammerater.  

”Det er en måde at supplere vores nuværende arbejde med eleverne. Gennem VR kan vi arbejde konkret med angsten og på at mindske frygten i forhold til at komme i skole. Den unge vil kunne sidde hjemme i trygge rammer og i eget tempo blive eksponeret for skolelivet. Det skaber tryghed, og kan gøre dem skoleparate igen”, siger Maiken Ziebell.