Vigtig besked til forældre

Efter krav fra Københavns Kommune kan Behandlingsskolerne ikke længere fysisk komme ud og hjælpe familier, hvis der er konflikter i hjemmet. Har du akut brug for hjælp henviser Kommunen til Den Sociale Døgnvagt på telefon 33 17 33 33, eller at du ringer direkte til politiet, hvis der er tale om en farlig situation. Vi beklager meget, at vi ikke længere må hjælpe ude i hjemmene i sådanne situationer. Behandlingsskolerne opretter i stedet en døgntelefon, hvor forældre kan få telefonisk rådgivning fra vores psykolog-korps døgnet rundt 365 dage om året. Nummeret forbliver det samme: 28 87 26 74.

Det er med stor beklagelse og en god portion ærgrelse, at vi må meddele, at vi her på Behandlingsskolerne med effekt fra i fredag den 26. februar lukker vores Vagttelefon til vores elevers forældre.

I 13 år har vi ydet en ekstraordinær service til forældre ved at have en vagttelefon åben fra klokken fem om eftermiddagen til klokken otte om morgenen, 365 dage om året. Her har forældre kunne komme i kontakt med vores psykologer, og når familierne har haft alvorlig brug for hjælp har vi kørt ud til dem – selv juleaften. Vores erfaring er, at når en autoritet og repræsentant for skolen kommer ind i hjemmet, så har det i mindst 90% af tilfældene ført til at forældrenes konflikt med barnet hurtigt stopper. Dette har bogstaveligt talt hundredevis af familier over årende været dybt taknemmelige for, og det har psykologisk set haft en uvurderlig betydning for børnenes psykiske udvikling.

Desværre er virkeligheden også sådan, at i nogle få tilfælde er konflikten gået så meget i hårdknude, inden vi ankommer, at barnet kan være blevet udadreagerende i en farlig grad. Det har stillet vores psykologer i et svært dilemma, da de kun må hjælpe forældre med at udføre en magtanvendelse, hvis der er tale om nødværge. Det er et dilemma i den forstand, at det til tider kan være en skønssag, om der er tale om nødværge eller ej. Vi har som behandlingsskole ingen myndighed til at bistå med eller lave magtanvendelser i private hjem upåagtet at forældre beder os om det. Kun hvis der er tale om nødværge, så har vi en borgerpligt til at gribe ind.

Behandlingsskolerne har på et møde med BUF og SOF i Københavns Kommune blevet bedt om fremover aldrig at tage hjem til familier, hvor der er konflikt. Dette tager vi naturligvis til efterretning og stopper øjeblikkeligt udkørsel til familier, der oplever akutte situationer og konflikter med deres børn. Som nævnt betyder lukningen af Vagttelefonen, at vi må reducere Behandlingsskolernes serviceniveau til forældrene (og indirekte forvaltningerne), og det ærgrer os virkeligt, da vi ved hvor stor en positiv effekt, den har haft de i de sidste 13 år.

Behandlingsskolerne vil dog fremmover opretholde en ”Døgntelefon”, hvor der vil ydes psykologkompetent telefonrådgivning til familier udenfor skolernes åbningstid. Vi vil her på foranledning af SOF rådgive familierne til, at de skal ringe til den Sociale Døgnvagt, hvis de har en tilsyneladende uløselig konflikt med barnet, og at de skal ringe til politiet, hvis de skal have hjælp på bopælen. Dernæst skal de kontakte sagsbehandler, så snart dette er muligt.

Med venlig hilsen

Christopher Moyell Juul
Administrerende Direktør