Uge 39: Naturvidenskabsfestival på Behandlingsskolerne

Behandlingsskolernes elever har i festivalsugen blandt andet haft travlt med at lave sikre og holdbare Egg Survival Units (ESU), som kan klare skærene i den årlige – og efterhånden traditionsbundne – Æggedropskonkurrence.

Konkurrencen går ud på, at eleverne skal bygge en ESU, som holder et æg intakt i frit fald fra henholdsvis 1, 5 og 10 meter. Gennem skabelsesprocessen og konkurrencen kan eleverne lære om videnskabelige metoder på en anderledes måde. Skolechef Signe Flindt forklarer mere om konkurrencen:

”Tanken og bevæggrunden for konkurrencen og hele science-ugen er, at sætte fokus på innovation, entreprenørskab og selvfølgelig naturvidenskaben i elevernes undervisning. Vi skaber en ramme, hvor eleverne får mulighed på at undre sig, lære af egne erfaringer og tilpasse deres ideer og løsninger i et konkret produkt. Elever og lærere bliver i løbet af ugen alle inspireret af de mange tilbud og muligheder, der udbydes nationalt. Vi benytter os af principperne bag den åbne skole og får trænet nogle kompetencer, som er vigtige for alle børn og unge – og særligt vores, ift. målet om at ruste dem til det samfund, som de er en del af. Med konkurrencen kan eleverne endvidere udvikle deres samarbejdsevner og samtidig få en bedre teoretisk og praktisk forståelse af nogle af fysikkens grundprincipper.”, siger Skolechef Signe Flindt.

 

Naturvidenskaben er fremtiden
At deltage i Naturvidenskabsfestivalen skal være både sjovt og festligt. Der skal skabes mindeværdige oplevelser, som kan smitte af på den daglige undervisning, når hverdagen igen kalder. For interessen og nysgerrigheden for naturvidenskab er vigtig.

Naturvidenskab findes overalt i vores hverdag og er med til at løse globale udfordringer inden for fx sundhed, velfærd og klima. Og netop derfor er det værd at bruge tid på. Festivalens ambition er at vise alle Danmarks børn og unge, at naturvidenskab har noget med lige præcis deres liv at gøre. De skal opleve, at de kan bruge naturvidenskab til at påvirke deres egen hverdag og skabe forandringer for både dem selv og i verden omkring dem.

Eleverne har gennem ugen har fået nogle praktiske erfaringer og oplevelser, som har gjort naturvidenskaben både vedkommende og konkret.

 

Vindere i den traditionsrige konkurrence
Den årlige Naturvidenskabsfestival giver anledning til, at både elever og lærere får fælles oplevelser, der sætter fokus på naturfagene på nye og overraskende måder. Og det nye – i den efterhånden ”gamle” tradition på Behandlingsskolerne – er, at ESU’erne så vidt muligt skulle være lavet af bæredygtige materialer.

De fine, bæredygtige og holdbare resultater kunne man se i aktion fredag morgen. Her kulminerede hele festivalsugen og ugers forberedelse med Æggedropskonkurrencen. I alt syv skoler under Behandlingsskolerne deltog i æggedrop på to forskellige lokationer, og vinderne blev hyldet på behørig vis.

 

Om festivalens arrangør
Naturvidenskabsfestival er arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter.
Astra styrker og udvikler scienceundervisning i grundskoler og gymnasier, så alle børn og unge får handlekompetencer inden for science og kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere.