Tusindvis af udsatte borgere risikerer at miste den hjælp, de har brug for

Med socialministerens aktuelle forslag om at omdanne private tilbud på socialområdet til selvejende institutioner risikerer flere end 2.500 af vores samfunds mest udsatte børn, unge og voksne ikke at kunne få den hjælp, de har brug for.

 

Her forklarer Jacob Scharff, Branchedirektør i DI, hvad et forbud mod private virksomheder på socialområdet vil betyde for udsatte borgere:

 

 

Private tilbud sikrer kapacitet og nødvendig specialisering

Mange kommuner har kun brug for et mindre antal pladser i specialiserede tilbud. De opretter derfor ikke egne specialiserede tilbud men benytter i stedet tilbud, som giver mening både fagligt og økonomisk. Det betyder i praksis, at mange kommuner anvender et miks af offentlige, selvejende og private tilbud. Her bidrager de private tilbud til at sikre både den nødvendige kapacitet og den nødvendige specialisering.

Men desværre har socialministerens forslag i høj grad haft fokus på økonomi og knap så meget på kvalitet.

Et ublu økonomisk overskud hører da heller ikke hjemme i private tilbud på socialområdet! Derimod er en sund økonomi en forudsætning for, at private tilbud kan tilbyde stabile, professionelle og fagligt velfunderede behandlingstilbud. Ifølge EU’s udbudsregler skal private virksomheder da også kunne præstere et overskud på 5 % af deres indtjening for at kunne byde ind på en opgave. Dette for at have en økonomisk ballast, så et tilbud ikke lukker på grund af dårlig økonomi kort efter udbuddets tildeling.

Så meget for økonomien – men missionen på Behandlingsskolerne er at hjælpe udsatte børn og unge til et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Og glædeligvis har vi solid dokumentation for, at vi i på Behandlingsskolerne i høj grad lykkes med den mission. Ifølge VIVE’s undersøgelse af området i 2018 bestod 81 % af vores elever en 9. klasses afgangseksamen, hvor kun 16 % af eleverne fra andre daghandlingsskoler og specialklasser bestod samme afgangseksamen.

Derudover blev Behandlingsskolerne i begyndelsen af 2020 udpeget som leverandør til Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen (VISO). Her er Behandlingsskolerne specialrådgiver inden for autisme, opmærksomhedsforstyrrelse og svære og komplekse psykiske vanskeligheder.

Hvis socialministerens forslag gennemføres, sættes den kapacitet og nødvendige specialisering, der i dag løftes i de private tilbud, over styr – og samfundet risikerer at stå med tusindvis af vores samfunds mest udsatte børn, unge og voksne, der ikke kan få den nødvendige hjælp.