Tilsynsros til vores to gode botilbud

Der er styr på både personalets faglighed og ledelsen af Behandlingsskolernes botilbud Marianelund, i Kvistgård, og Katholt i Fredensborg. Det slår Socialtilsyn Hovedstaden fast i opholdsstedernes nyeste tilsynsrapport.

Den 11. januar 2023, klokken 10.30, kom to tilsynskonsulenter på uanmeldt tilsynsbesøg på Marianelund i Kvistgård. Senere på dagen drog de videre til Katholt i Fredensborg, og selvom personalet ikke vidste, at de kom, så kunne tilsynskonsulenterne lide hvad de så og oplevede.

Efter tilsynsbesøget, der udover fysiske besøg på begge opholdsstedets matrikler, også indeholdt interviews med både medarbejdere og ledelsen samt gennemgang af to borgeres dokumentation, var de klar med ros til botilbuddets ledelse og personale.

Tilsynskonsulenterne slår i tilsynsrapporten fast, at botilbuddenes dokumentation har et:

”Højt niveau,” og at: ”Socialtilsynet konkluderer, at langt de fleste af borgerne i høj grad trives med tilbuddets indsats.”

Virkelig dygtige medarbejdere

Efter deres besøg er tilsynet ikke i tvivl om, at botilbuddene er kompetent ledet, og at medarbejderne er både motiverede og fagligt godt klædt på til opgaven med at skabe et godt bo- og levemiljø for de 15 beboere.

Tilsynet vurderer kvaliteten i tilbuddet efter en indikationsskala, der går fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste, og langt de fleste af de områder, som botilbuddene er blevet bedømt på scorer 5, og de noterer i rapporten blandt andet, at:

”Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan redegøre for relevante tiltag, der understøtter borgernes udvikling af selvstændighed og sociale relationer. Det vurderes, at der benyttes relevante metoder hertil, samt at tilbuddets dokumentation har et højt niveau…”

Botilbuddenes chef, Gitte Saouma, der er chef for voksenområdet på Behandlingsskolerne, er naturligvis glad for den fine tilsynsrapport, men slår også fast, at det er vigtigt aldrig at stille sig helt tilfreds.

”Det var forventeligt, at tilsynet ikke havde nogen decideret kritik af vores faglighed og tilbuddets indhold. Men, det er da klart, at jeg er stolt over og glad for, at vi igen får tilsynskonsulenternes ord for, at vores medarbejdere er virkelig dygtige, og at vi har et fagligt super godt botilbud. Vi arbejder dagligt på at fastholde vores høje faglighed, og vi er udmærkede klar over, at vi aldrig bliver fuldstændig perfekte. Derfor bruger vi også tilsynsrapporterne til at få identificeret områder, hvor vi kan udvikle os og blive stadig bedre til at skabe de bedst mulige rammer for vores borgers tilværelse,” siger hun.