Tilsynsrapport på Fyrtårnet giver en fin konklusion

Københavns Kommune har ført tilsyn med Fyrtårnet, og konklusionen derfra er meget positiv.

  • “Der er stor ro på aktiviteterne, som eleverne tydeligvis er trygge ved og nyder.”
  • “dette foregår stille og roligt og eleverne vil gerne byde ind med deres svar.”
  • “Eleverne virker optagede af emnerne […]”

“Fyrtårnet giver i lighed med forrige tilsyn i foråret 2014 et temmelig positivt indtryk. Undervisningen gennemføres professionelt og relevant i en meget rolig og god stemning, hvor det faglige indhold er i fokus. Eleverne fremstår tilfredse og glade for deres skoletilbud og skolekulturen er tydelig og fast, hvilket skaber en god ballast for faglig og social vækst for eleverne.”

Læs hele mere i den fulde Tilsynsrapport