Svar på kritik rejst i Ekstra Bladet

 Af Mads-Frederik Damgaard

Vanløse, d. 22.april, 2020 (opdateret d. 24. april)

Ekstra Bladet har i de seneste dage bragt  en række kritiske artikler om Behandlingsskolerne og herunder undertegnedes rolle og økonomiske involvering i Behandlingsskolerne. Artiklerne sætter overordnet spørgsmålstegn ved om private special- og dagbehandlingstilbud som Behandlingsskolerne bør tjene penge på at hjælpe udsatte børn, og herunder om kommuner har betalt overpris for at benytte Behandlingsskolernes tilbud.

 

Derudover rejses der kritik af, at Behandlingsskolerne bor til leje i ejendomme ejet af selskaber, som undertegnede er medejer af. Herunder om udlejning sker på markedsmæssige vilkår.

 

Lad mig kort adressere de to kritikpunkter enkeltvis.

 

Det er vigtigt for Behandlingsskolerne og undertegnede at understrege, at alle behandlingstilbud på alle afdelinger af Behandlingsskolerne naturligvis er under kommunalt tilsyn, og at opgaver vindes i fri og åben konkurrence med offentlige og private leverandører af special- og dagbehandlingstilbud til udsatte børn og unge.

Det betyder, at vi til enhver tid skal være konkurrencedygtige både når det drejer sig om pris og – mindst lige så vigtigt – på kvalitet. For god ordens skyld vil jeg også gøre opmærksom på, at det i Ekstra Bladet omtalte beløb på kr. 23,8 millioner kroner er skabt over en periode på 19 år, hvor vi har arbejdet i døgndrift 365 dage om året for i samarbejde med kommuner over hele landet, at hjælpe udsatte børn og unge. Beløbet svarer til, at Behandlingsskolerne i gennemsnit har tjent 2 kr. og 47 øre for hver 100 kroner kommunerne har betalt til os.

For så vidt angår huslejeniveauer, så vurderes de naturligvis løbende. Gennemgang af huslejeniveauer bliver foretaget for at sikre, at den husleje, som Behandlingsskolerne betaler, er markedskonform. Senest har vi hen over vinteren/foråret bedt revisions- og rådgivningsvirksomheden, PWC, gennemgå samtlige lejemål. Det har ført til, at huslejerne pr. 1. april er sænket på nogle enkelt lejemål, hvor det er vurderet, at huslejen ikke var markedskonform. Fremover vil der også ske en uvildig gennemgang af huslejeniveauer.

 

Vi er naturligvis ærgerlige over den usikkerhed og bekymring som Ekstra Bladets artikler kan skabe blandt vores næsten 500 medarbejdere, vores mange gode og faste samarbejdspartnere, samt ikke mindst vores ca. 450 elever. Artiklerne ændrer dog ikke på, at vi fortsat vil stræbe efter at opfylde vores mission om at skabe muligheder for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsøgende voksenliv. En mission vi stræber efter at opfylde hver dag, og som blandt andet VIVE, Det National Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har undersøgt i december 2017. Her konkluderede VIVE blandt andet, at elever der har gennemført forløb hos Behandlingsskolerne i forhold til en sammenligningsgruppe:

  • Har større sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Gennemfører ungdomsuddannelser på mindst samme – eller bedre niveau.
  • Har lavere sandsynlighed for at være indlagt på psykiatrisk hospital (15-20-årige).
  • Har lavere sandsynlighed for at være idømt fængselsstraf eller sigtet for lovovertrædelse.
  • I markant større udstrækning gennemfører Folkeskolen 9. og 10. klasses afgangsprøver.

Rapporter fremhæver ligeledes, at ”BS leverer kvalitet for den kommunale betaling, som udover den positive effekt for eleverne og deres familier, også har et positivt bidrag til samfundsøkonomien.”

 

Vi vil naturligvis holde jer orienteret i det omfang, der måtte være behov for det, og vi håber også meget, at I vil kontakte undertegnede, hvis I har spørgsmål eller bekymringer i forlængelse af omtalen i Ekstra Bladet.

 

Venlig hilsen

Mads-Frederik Damgaard