Spritnyt tilbud til unge med spiseforstyrrelser

Fra det nye skoleår får børn og unge med spiseforstyrrelser mulighed for at få hjælp på Behandlingsskolerne.

Det nye tilbud, der behandlingsfagligt ledes af vores sygeplejersker, starter op med 12 pladser på Polaris Frederiksberg.

Tilbuddet er skræddersyet til den store gruppe børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser, og som ikke har ret mange tilbud i dag.

Særligt unge med autisme, der udover autisme også lider af spiseforstyrrelse, har ekstra store udfordringer med at deltage i og opretholde et sundt ungdomsfællesskab, og chef for Behandlingscentret, Søs Føhns, er ikke i tvivl om, at det vil virke, når man tager afsæt i de unges udfordringer.

”Vi kommer til at lave de ting som eleverne bliver motiverede af og har interesse for, med troen på, at det kan give dem mere appetit på livet, når de støttes i at indgå i sunde ungdomsmiljøer,” siger hun.

Særligt unge med autisme er udsatte for at udvikle en spiseforstyrrelse, da den nedsatte evne til at afløse de sociale koder, som er naturlige at aflæse for andre, kan betyde, at de føler sig ensomme og udenfor fællesskabet.

Arbejdet med at hjælpe særligt den gruppe unge passer perfekt i Behandlingsskolernes faglige profil med over 20 års erfaring indenfor autismeområdet, og de unge sikres et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud, der tager højde for deres specifikke behov og udfordringer. Behandlingen vil blive tilrettelagt af specialiserede fagfolk, der har erfaring med både spiseforstyrrelser og autisme.

Behandlingsskolerne har længe været opmærksomme på, at elever med spiseforstyrrelser og autisme ofte har brug for en særlig tilgang til behandling. De nye tilbud er derfor udviklet med henblik på at imødekomme disse behov og hjælpe eleverne med at opnå bedre trivsel og livskvalitet.

Skal gå andre veje for hjælp

Vores tilbud er også til elever, som ikke har autisme. Det kan være elever, der af anden årsag har brug for et specialiseret skoletilbud, som også kan arbejde med forstyrret spisning, og vi har mulighed for at skræddersy et tilbud til den enkelte, både i forhold til skole og behandling.

En svær spiseforstyrrelse har ofte svære fysiske, psykiske og sociale følger, som kan påvirke et menneskes funktionsevne. Et rehabiliteringsforløb bør derfor ikke fokusere ensidigt på forholdet til mad og spisning. Det er afgørende for en vellykket behandling og skoleforløb, at man også støtter barnet eller den unge i at forebygge tilbagefald og sikrer at den unge får mulighed for et velfungerende socialt liv og på sigt opnår en blivende tilknytning til skole og videreuddannelse.

Udover at tilbyde støtte og hjælp til skolesøgende unge med spiseforstyrrelser, kan Behandlingsskolerne også tilbyde støtte til unge over 18 år med blandt andet måltidsstøtte, træning af sociale kompetencer, sociale aktiviteter, samtaler og individuelt tilpassede forløb.