Socialstyrelsens temadag om Autisme og Skolevægring

Fredag d. 27. oktober var Behandlingsskolernes ledende psykolog Pia Terkelsen og konsulent og specialpsykolog Trine Juul Damgaard oplægsholdere ved en overtegnet temadag om autisme og skolevægring.

Temadagen var arrangeret af Socialstyrelsen, og de ca. 160 meget engagerede deltagere var en blanding af fagpersoner og forældre. Fælles for deltagerne var interessen for arbejdet med børn og unge med massive fraværsproblematikker.

På temadagen fremlagde Pia Terkelsen og Trine Juul Damgaard de foreløbige resultater fra det udviklingsprojekt, som de igennem de sidste to år har gennemført på Behandlingsskolerne.

Der var stor interesse for vores oplæg. Det er tydeligt, at der i dag er større fokus på skolevægring end nogensinde før. Men selvom der er samlet en del viden ind i forbindelse med bl.a. autisme og skolevægring, så er der stadig stort behov for behandlingsstrategier og anvisninger til det konkrete arbejde med et barn eller en ung, der ikke har været i skole længe”, siger Pia Terkelsen.

Formålet med projektet er netop at få beskrevet ”best practice” i forhold til Behandlingsskolernes arbejde med børn med skolevægring. Udover praksisbeskrivelser fra skolens arbejde har der været fortaget en systematisk litteraturgennemgang på feltet samt en række kvalitative interviews med både børn, lærere og forældre. Den samlede erfaringsopsamling skal udmunde i en praksismanual med succesfulde behandlingsstrategier og tiltag i arbejdet med skolevægring. Manualen forventes at udkomme ultimo januar 2018.

Med vores kommende praksismanual stiller vi skarpt på de behandlingsmæssige tiltag der virker. På den måde kan vi forhåbentlig hjælpe endnu flere familier, der lever med skolevægring, så de kan få hjælp i tide”, afslutter Pia Terkelsen.

Vil du læse mere om Behandlingsskolernes enhed for skolevægring ”Vendepunktet”, så klik her.