Skolevægringsworkshop på SIKON

Danske skoler oplever i disse år et stort og forsat voksende problem med skolevægring. Problemet er særligt stort hos børn med autisme, og nye analyser viser, at hvert tredje barn med en autisme spektrum forstyrrelse har store problemer med at komme i skole. Det er ofte en langstrakt proces som er opslidende for alle parter, og de fremtidige konsekvenser kan være meget alvorlige.

På Behandlingsskolerne er problematikken med skolevægring heller ikke fremmede. Flere af de elever, vi indskriver til vores skoler, har ved opstart ofte været væk fra skole i både halve og hele år. Derfor er skolevægring også noget, vi har arbejdet intenst med igennem flere år. I dag har vi på Behandlingsskolerne en enhed, der er dedikeret i arbejdet med skolevægring – Vendepunktet.

Vendepunktet arbejder med ét overordnet mål – at få opbygget elevens egen motivation til at komme tilbage i skole. Denne proces kræver en helhedsorienteret indsats med fokus på barnets egen stemme, opbyggelse af relation, små succesfulde eksponeringer samt at få behandlet rodårsagen til skolevægring.

Vendepunktet på SIKON konference

Til april mødes fagpersoner, forskere, pårørende og mennesker med autisme til SIKON (Landsforeningen Autismes kurser og konferencer) konferencen. SIKON konferencen er to fulde dage med oplæg om alt fra nyeste forskning til videndeling med praktiske erfaringer med gode læringsmiljøer, inklusion, udvikling og pædagogisk nytænkning.

 

På årets konference bidrager Vendepunktet med en workshop. Med udgangspunkt i Vendepunktets ”best practice” vil workshoppen give forældre og fagfolk konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan man bedst muligt får elever med skolevægring tilbage til skolen.

 

Workshoppen vil udover praktiske værktøjer åbne op for dialog og sparring. Gennem sparring og videndeling kan vi bedst optimere indsatsen overfor en yderst sårbar målgruppe.

 

Overordnet set vil hensigten med workshoppen være at få skabt en række gode råd, som der kan arbejdes videre med både på politisk niveau og i det daglige. Erfaringerne fra workshoppen vil blive samlet sammen og stillet til rådighed for det videre vigtige arbejde med elever med autisme og skolevægring.

 

SIKON konferencen finder sted d. 23. og 24. april 2018 i Odense.

 

Læs mere om SIKON konferencen her: http://www.autismeforening.dk/sikon/default.aspx

Læs mere om Vendepunktet på vores hjemmeside: https://www.behandlingsskolerne.dk/skoler/enhed-for-skolevaegring/

 

Kontakt til Vendepunktet: Leder Maiken Ziebell, mobil: 60 15 68 51, maikenz@behandlingsskolerne.dk