Nyt samarbejde med Studio III til konfliktnedtrapning

Behandlingsskolerne har indgået et samarbejde med STUDIO III, hvor instruktør Hans Kastbjerg vil undervise 3 hold af medarbejdere i low arrousel og konfliktnedtrappende metoder og værktøjer.

Behandlingsskolerne fortsætter traditionen med at inddrage eksperter fra Danmark og udlandet til at undervise og give inspiration til, hvorledes vi i hverdagen kan hjælpe vores elever til at minimere antallet af konflikter og episoder, hvor de bliver vrede, udadreagerende og i nogle tilfælde selvskadende. STUDIO III blev etableret i 1992 i England af Andrew McDonnell, og hans low arrousal metoder har vundet stor opbakning mange steder i udlandet og på flere skoler og institutioner i Danmark. På Behandlingsskolerne har vi store forventninger til at STUDIO III bliver et stærkt supplement til vores eksisterende træning og praksis

Du kan læse mere om Studio III her (bemærk dog, at deres hjemmeside er på engelsk.)