Nye, trygge rammer for udviklingshæmmede borgere

I begyndelsen af december har Behandlingsskolerne etableret et nyt specialbehandlingstilbud i Fredensborg. Tilbuddet vil fuldt udbygget huse dag- og døgntilbud samt bosted for syv udviklingshæmmede borgere.

 

Marianelund Fredensborg, som er navnet på det nye tilbud, er målrettet borgere med en række svære psykiske lidelser og udfordringer som eksempelvis oligofreni, ADHD, OCD, autisme og angst. Beboerne kræver omfattende behandling, intensiv pleje og tilsyn døgnet rundt og får tilknyttet i alt cirka 50 specialuddannede pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, psykolog og psykiater.

 

Behandlingsskolerne driver allerede et tilsvarende special- og døgnbehandlingstilbud i Kvistgård, Helsingør. Behandlingsskolernes Chef for voksenområdet, Gitte Saouma, fortæller:

  • Livsduelighed og livsglæde er nøgleord hos os. I vores rolige rammer ser vi, at vores borgere trives og kan mestre stadig mere selv. Træning i almen daglig livsførelse er centralt, og vi fokuserer på de små skridt. Hos os er også det lille skridt i retning af større livsduelighed stort.

Både det nye tilbud i Fredensborg og det eksisterende tilbud i Kvistgård er målrettet unge voksne mellem 18 og 30 år, og der er fokus på relationer og fællesskab.

  • Gode relationer er vigtige for at skabe mulighed for udvikling. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe gode relationer blandt beboerne og til personalet. Samtidig udgør et fælles ungemiljø for mange en stor del af livskvaliteten. Derfor vægter vi socialt samvær blandt beboerne højt, men med respekt for den enkeltes overskud, forklarer Gitte Saouma.

 

De første beboere i det nye tilbud i Fredensborg flyttede ind i egne nyistandsatte lejligheder i begyndelsen af december. Ombygningen og den omfattende tilknytning af specialuddannet personale sikrer beboerne et botilbud, som både fagligt og fysisk danner ramme om et trygt, sikkert og godt liv for beboerne. På længere sigt vil tilbuddet også modtage STU-elever i dagtilbud, der alene har behov for særligt tilrettede dagtilbud.

 

Marianelund i Fredensborg vil være fuldt etableret som dag- og døgntilbud i juli 2021. Nærheden til dag- og døgntilbuddet Marianelund i Kvistgård betyder blandt andet, at beboerne i Fredensborg får glæde af såvel fagligt som fysisk tilbud begge steder.