Ny Skole i samarbejde med Egedal Kommune

Behandlingsskolerne har netop åbnet en ny skole i samarbejde med Egedal Kommune. Borgmester i Egedal Kommune Karsten Søndergaard bød velkommen til åbningsreceptionen og talte positivt om samarbejdet med Behandlingsskolerne.

Med et fælles mål om bedre trivsel for børn og unge med særlige behov er forventningerne høje til det privat-offentlige partnerskab. ”Vi har rigtig gode muligheder for at lykkes med vores samarbejde, så vi sammen kan levere ydelser til borgerne i Egedal af god kvalitet”, sagde Karsten Søndergård i sin åbningstale.

Den nye skole hedder Behandlingsskolerne Stenløse og er vores 9. skoletilbud. Skolen har især fokus på børn og unge der er udfordret af adfærdsforstyrrelser, autisme og angst.

Vores skolesamarbejde med Egedal Kommune er det første af sin slags i Danmark og det glæder os, at vi er med til at sætte nye standarder for privat-offentlige partnerskaber.

Carina Buurskov, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Egedal Kommune, glæder sig også til partnerskabet. ”Vi har mange mål sammen. Det handler om, at børnene lærer at mestre hverdagslivet, så der udsluses til mindre indgribende tilbud. Det handler om, at få afgangseleverne godt videre i ungdomsuddannelser eller arbejde”, sagde Carina Buurskov til åbningsreceptionen. Planen er desuden at etablere et godt samarbejde og vidensdele med kommunens eksisterende tilbud. ”Samarbejdet sker med et ønske om, at vi kan lære noget af hinanden, og at vi trække på hinandens viden”, sagde Carina Buurskov.

Behandlingsskolerne Stenløse kommer til at have stor betydning for vores elever i Vest- og Nordsjælland. Hidtil har 22 elever fra Egedal Kommune dagligt kørt frem og tilbage til København for at deltage i undervisningen på Behandlingsskolerne, og selvom eleverne var glade for skolerne, så var transporttiden lang.

Ved åbningen af den nye skole får eleverne et godt og stabilt skoleforløb i deres lokalmiljø samtidig med, at de sparer den lange transporttid, som i stedet kan bruges til eksempelvis at deltage i de fritidstilbud som Egedal Kommune tilbyder. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen understregede vigtigheden af netop den af lokale forankring. ”Som en del af trivslen ligger muligheden for at børn og familier, så vidt det er muligt, og hvis de ønsker det, kan blive i lokalområdet. Også når barnet visiteres til dagbehandling,” sagde Vicky Holst Rasmussen. ”Vi ønsker det bedste dagbehandlingstilbud, og vi ønsker et tæt samarbejde, så mulighederne for en tilbagevenden til folkeskolen øges.”

Derudover bliver det meget lettere for elevernes forældre at deltage i de møder, der udgør en stor del af det tætte samarbejde mellem skole og hjem.

Dette glæder Christopher Moyell Juul, Administrerende Direktør for Behandlingsskolerne: ”Vi bliver en del af lokalsamfundet og kommer dermed tættere på børnene og deres forældre. Det kommer til at have en afgørende betydning for barnets samlede behandlingsforløb.”

Åbning af Behandlingsskole i Egedal Kommuen_pressemeddelelse