Ny dagbehandlingsskole i Horsens

Flere børn og unge med særlige behov i Horsens og oplandet kan nu gå i skole lokalt. I tæt samarbejde med Horsens Kommune har Behandlingsskolerne etableret et nyt specialtilbud målrettet børn og unge med komplekse psykiske udfordringer.

Behandlingsskolernes dagbehandlingschef Tobias Kolding Karnøe glæder sig over etableringen af det nye undervisnings- og behandlingstilbud i Midtjylland:

– Horsens har en visionær og inkluderende tilgang til sårbare børn og unge – både fra politisk og fra forvaltningsmæssig side har kommunen stort fokus på at skabe den bedste kvalitet både i offentligt regi og via offentligt-privat samarbejde. Så vi er utrolig glade for, at vi i tæt samarbejde med Horsens Kommune fremover kan hjælpe endnu flere børn og unge. Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Derfor tilrettelægger vi hver enkelt elevs undervisnings- og behandlingsforløb i samspil mellem lærere, pædagoger og psykologer ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau. Målet er, at vores elever realiserer deres fulde personlige og faglige potentiale.

De første elever er allerede indskrevet på skolen. Det er elever, som har skolevægring, og derfor begynder indsatsen omkring nogle af dem i eget hjem, mens andre allerede møder ind på den nye skole.

– Det er helt afgørende for eleverne, at de føler sig trygge. Den tryghed skaber vi i første omgang via gode relationer til personalet. I tæt samarbejde med familierne arbejder vores psykologer, lærere og pædagoger derfor med at opbygge relationer som grobund for tillid hos de enkelte elever. Herefter skal eleverne lære igen at modtage undervisning i fællesskab med andre elever. Vores fornemmeste mål er at gøre eleverne klar til trygt og succesfuldt igen at kunne indgå i kommunernes egne tilbud, forklarer Tobias Kolding Karnøe.

Skolens rammer og indretning tilpasses elevernes behov
Skolens lokaler bliver indrettet med både åbne rum til fællesskab, rum til klasseundervisning og mindre rum til individuel fordybelse.

– Indretningen af vores skoler tager altid udgangspunkt i vores elevers specifikke behov og udfordringer. Vi kombinerer vores viden og erfaring om vores elevers potentialer og udfordringer med elevernes konkrete behov og ønsker – så på den måde er vores første elever som en del af deres nye skolegang med til at præge de rammer, som de fremover vil gå i skole i, forklarer Tobias Kolding Karnøe.

Skolen optager elever fra 0. til 10. klassetrin og kan med tiden optage 50 elever. Skolen ledes til daglig af skoleleder og ledende psykolog Tina Nielsen Gladbjerg, der udover og at være autoriseret psykolog også er godkendt VISO-specialist og på landsplan arbejder med sager for Socialstyrelsen. Udover skolelederen består teamet på skolen af et stærkt hold af lærere, pædagoger og psykologer, der har solid erfaring fra dagbehandlingsområdet.