Ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen bekræfter Behandlingsskolernes tilgang

En ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen understreger betydningen af hjælp og strategier til forældre til børn med ADHD. På Behandlingsskolerne er tæt forældresamarbejde, forældregrupper og psyko-edukation allerede en fast del af hverdagen.

Børn med ADHD er hyperaktive, impulsive og har vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden på en aktivitet eller et emne. Det påvirker børnenes udvikling og trivsel – og derfor er det vigtigt, at omsorgspersonerne omkring det enkelte barn ved, hvordan de bedst hjælper barnet.

Tæt familiesamarbejde og forældregrupper

– For alle børn spiller forældre og andre omsorgspersoner en afgørende rolle. Alle børn har brug for positiv kontakt, for at blive forstået og for at blive udfordret på rette niveau. Det gælder ikke mindst børn med særlige behov. Derfor er vores tilgang på Behandlingsskolerne baseret på et tæt samarbejde med vores elevers forældre, siger Tine Vastring, der er psykolog og behandlingschef på Behandlingsskolerne, og tilføjer:
– Samtidig ved vi, at når man har et barn, der har særlige behov, så kan forældreskab og omsorgsrollen blive sat på en ekstra prøve. Derfor tilbyder vi supplerende til vores tætte individuelle samarbejde omkring den enkelte elev også forældregrupper. Forældrene har masser af praktisk erfaring fra hverdagen – i forældregrupperne deler de deres erfaringer og får derudover psykologfaglig viden om håndteringen af deres børns særlige udfordringer.

I forældregrupperne lærer forældrene konkrete strategier, der hjælper dem til en bedre og mere rolig hverdag med et barn, der har særlige udfordringer og behov. En af deltagerne er Sarah, som er mor til en dreng på 10 år. Sarahs søn har svært ved at styre sine impulser, og han har store udfordringer ved alle former for skift mellem almindelige aktiviteter og hverdagens situationer. Sønnen er i øjeblikket ved at blive udredt for ADHD.

Sarah fortæller:

– Jeg har fået nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg afværger en konflikt. Jeg har nu langt færre situationer, hvor jeg selv ryger op i det røde felt. Jeg er blevet meget bedre til at aflæse, hvornår jeg ikke skal tage kampen op, men i stedet ignorere en opførsel. Det betyder, at vi har færre konflikter og en roligere hverdag.

Forældregrupper på Behandlingsskolerne
En forældregruppe mødes typisk seks gange i løbet af et skoleår. På møderne er der udover fælles dialog og erfaringsudveksling også faglige oplæg fra psykologer og familieterapeut. Emnerne spænder fra konflikthåndtering og hverdagsstrategier til angst, autisme og ADHD og er målrettet den aktuelle forældregruppe. Møderne er et fortroligt rum for forældrene og ledes af en psykolog.