Miljøet er vores fælles ansvar – også på Behandlingsskolerne

Temadage omkring affald, en fælles affaldsdag, timet lys, for at undgå vandspild, sensorer på vandhanerne, bygning af insektkasser og fuglehuse samt øget fokus på dyrevelfærd.

Sådan lyder en del af de gode ideer og forslag som vores elever har til Behandlingsskolernes arbejde med at forbedre miljøet. Alt sammen gode ideer, der er en del af Behandlingsskolernes nye Miljørapport.

Udgangspunktet for Behandlingsskolernes virke er altid elevernes udvikling, og Miljørapporten er blevet til i et tæt samarbejde med skolernes elevråd, og på flere områder har eleverne sat deres egne tydelige aftryk på indholdet af rapporten.

F.eks. var det elevrådene, der tidligt i arbejdet med miljørapporten, ønskede, at emnet ”Biodiversitet og invasive arter” skulle suppleres med en indsats omkring dyrevelfærd.

Dyreterapi er en integreret del af behandlingsarbejdet på Behandlingsskolerne, og eleverne møder dagligt de dyr, der er tilknyttet de forskellige afdelinger. Derfor er dyrevelfærd et vigtigt indsatsområde, når vores konkrete arbejde med miljøforbedringer skal iværksættes.

Det, og meget mere, kan du læse om i Behandlingsskolernes Miljørapport, som i disse dage er på vej ud til skolerne og til udvalgte samarbejdspartnere.