Lejrtur for børn og unge med skoleværing giver øget mod og selvværd

Med bålrøgen hængende i jakkerne er trætte og stolte børn fra Fortuna Vanløse hjemvendt fra
lejrskoletur. Det har krævet næsten uoverstigelig overvindelse for det enkelte barn at komme afsted. Tilgengæld giver den succesfulde oplevelse børnene mere mod på livet som skoleelev. Fælles for dem alle er, at de lider af skoleværing og har ikke været i skole i flere år før, de begyndte på Fortuna i Vanløse.

Fortuna i Vanløse er en dagbehandlingsskole for børn og unge med særdeles komplekse psykiske problematikker under Behandlingsskolerne. Før eleverne kommer til Fortuna, har det typisk været vanskeligt at finde det rette skoletilbud.

Derfor har vi fokus på så hurtigt som muligt at give vores elever en succesoplevelse med at gå i skole. Det gør vi ved at tilpasse de sociale og skolefaglige rammer til den enkelte elev. Her inkluderer vi eleven i undervisningen og i det sociale ud fra den enkelte elevs funktionsniveau, og hvor vi samtidig behandler elevens personlige og sociale udfordringer.

”Vores elever har været skolevægrende gennem mange år. De har ikke oplevet at tilhøre et fællesskab, hvor deres udfordringer er blevet rummet eller hvor deres behov er blevet imødekommet. Vi er derfor særligt opmærksomme på at skabe de bedste rammer for vores elever, så de prøver at opleve en normalitet og positiv oplevelse af at tilhøre et socialt fællesskab”, fortæller skoleleder Daniel Bendixen, og han fortsætter;

”Behandlingsskolerne har sit eget overnatningssted, Egely med egen sø, shelter, bålplads, får og køer. Der
er fællesrum, tv-stue og separate soveværelser. Når børnene har været afsted på lejrtur, kan de pludselig
sammenligne sig selv med deres venner og andre unge uden for skolen og opleve, at de kan relatere til
andres oplevelser.

Forud har det pædagogiske personale og familie gjort en kæmpe forebyggende behandlingsmæssig indsats i samtalen med den unge. Forudsigeligheden og strukturingen af lejrturen er helt afgørende for, at eleven kan deltage, men også medbestemmelsen i indholdet.

Denne gang blev der bagt, spillet brætspil, hugget brænde til bålet, slået golfbolde, fisket, fællesspisning og gået ture. Tilbagemeldingen fra forældre og elever har efterfølgende være super positive, som medvirker til, at eleverne har mod på mere af samme slags. Vi går derfor allerede nu med planer om at tage på en forårslejrtur”.