LEGO-baseret terapi

Vi kigger ud i verden for at blive inspireret til fortsat at udvikle vores gode behandlingsarbejde. Senest har vi givet os i kast med LEGO-baseret terapi, som vi mener kan være relevant og motiverende for en stor del af vores målgruppe.

 

Vi bygger på børnenes egen motivation
LEGO-baseret terapi er udviklet til at træne sociale kompetencer hos børn med autisme. Tanken er, at eleverne via struktureret, voksenmoduleret LEGO-byggeri i fællesskab med jævnaldrende udvikler deres sociale kompetencer.

I LEGO-baseret terapi inddeles børnene i grupper med hver tre roller: En ingeniør, en leverandør og en bygger. Hver rolle har sine egne opgaver, og også nogle opgaver, den skal lade andre om. Derfor bliver der virkelig brug for interaktion og samarbejde, når LEGO-modellen skal bygges.

Psykolog Mathilde Sandager, som har været med til at uddanne internt personale i LEGO-baseret terapi, forklarer:

”Eleverne er allerede interesseret i LEGO, og det gør, at de er motiverede fra starten. Gennem legen og øvelserne træner vi evner som at hæmme impulser, at lytte til andre, at bruge sine ord, at vente på tur, at lytte til instruktioner, at være fleksibel og at holde fokus. Det er alle evner, der er med til at udvikle elevernes sociale kompetencer.”

Voksenrollen består i at facilitere elevernes samarbejde og lægge problemløsningen tilbage til gruppen på et niveau, der er udviklende for gruppen. Børnene bliver motiveret af deres interesse for at bygge LEGO og være med i fællesskabet omkring byggeriet. Derudover kan den voksne motivere ved at give ros, belønning og diplomer for det gode arbejde.

LEGO-baseret terapi er velafprøvet i forhold til autisme og har rigtig gode resultater. Men i forhold til ADHD er det endnu ikke afprøvet. Behandlingsskolerne har sat sig for at prøve konceptet af både i grupper af elever med autisme som primær diagnose, og i grupper af elever med ADHD som primær diagnose.

 

Pilotprojekt kan føre til flere
Den 15. januar 2020 blev tre pædagoger og en lærer på Behandlingsskolerne uddannet i metoden, og umiddelbart efter startede det første projekt op.

I første omgang kører vi fra vinterferien 2020 og 12 uger frem et pilotprojekt med fire grupper af tre elever fordelt på to bygge-klubber. Grupperne er på nuværende tidspunkt sat. Forældre vil derfor vide det, hvis deres barn deltager i en af grupperne.

Vi er spændt på, hvordan metoden fungerer til vores målgruppe og i vores rammer. Hvis den har den effekt vi håber på, ser vi frem til at brede metoden ud og tilbyde den til flere elever som en del af vores behandling på Behandlingsskolerne.