Kun de bedste arbejder hos os

Erika(navnet er frit opfundet) er født som pige, men er i gang med at opbygge sin identitet som dreng. Erika har gået i folkeskole, hvor forløbet var rigtig svært, og han forskansede sig mere og mere på sit værelse og nægtede at gå i skole.

Ikke uden grund, for Erika havde været udsat for massiv mobning i Folkeskolen, og i det hele taget har skolen ikke været et godt sted for ham, men efter at være indskrevet på Behandlingsskolerne er tilværelsen blevet anderledes positiv og nu er det blevet relevant for ham at drømme om en fremtid som skoleelev.

Jonas har været en del af Vendepunktet i mange år på grund af flere års skolevægring. Han blev først indsluset på en folkeskole i Virum, men i forbindelse med en sommerferie gik det ned af bakke for Jonas, og hans familie kunne ikke få ham afsted om morgenen.

Jonas startede i virtuel skole som udgangspunkt på prøve, hvor han havde nogle dage i virtuel skole og nogle dage i fysisk skole. Det lykkedes dog ikke for Jonas at møde op i den fysiske skole, men han deltog og fortsatte med at deltage i virtuel skole.

I den første tid i virtuel skole havde Jonas henved 30 % fravær.

I dag kommer Jonas til stort set alle timer, som han har på skoleskemaet i virtuel skole. Han har nu langt mindre skolefravær, under 10%, og det er nu muligt at tale med ham om mulighederne for at gå til eksamen.

Unikke opgaver kræver unikke medarbejdere

Vores elever har hver deres helt forskellige historie, men de har alle massive udfordringer med sig. Det sætter store faglige krav til vores medarbejdere.

At være underviser på Behandlingsskolerne er ikke for hvem som helst. Vores lærere, pædagoger, psykologer og miljøterapeuter arbejder ikke efter manualer, men evner at skabe håndholdte indsatser, der passer på hver enkelt barns forskelligheder.

Læreren skal imødekomme elevens behov, ikke omvendt.

Uanset fagmål og indhold planlægges og udvikles undervisningen altid med fokus på den enkelte elev og dennes udvikling – OG VI GIVER IKKE OP.

På Behandlingsskolerne er der et unikt samarbejde mellem behandlere, det pædagogiske personale og lærerne, der arbejder sammen om at få bragt elev i trivsel og faglig udvikling.

Det er ikke nemt at være underviser på Behandlingsskolerne.

Normalt er der mellem 6 – 8 elever i hver klasse, alle med vidt forskellige udfordringer og funktionsniveau.

Vores fornemste opgave er, at sikre at vores elever undervisningsmæssigt er mindst lige så godt stillet som deres jævnaldrende i Folkeskolen, og at de ikke skal være hos os længere tid end det er højst nødvendigt.

Det kræver kreative, fagligt dygtige og stærkt omstillingsparate medarbejdere.