Kommentar til konflikten mellem Billund Kommune og forældre

Forældre til 25 elever har i denne uge politianmeldt Billund kommune for grov forsømmelse. Forældrene mener, at kommunen ikke lever op til sin pligt om at give børn med særlige behov de rette betingelser, siden kommunen pr. juli 2021 opsagde samarbejdet med et privat dagbehandlingstilbud. Det fremgår af artikler i Jyske Vestkysten den 7. november 2021.

 

Indtil juli 2021 var de omtalte elever indskrevet på Behandlingsskolerne i skolen Chrysalis Billund. Billund Kommune opsagde i september 2020 undervisningsoverenskomsten med Behandlingsskolerne med forventning om en budgetbesparelse på ca. 2,0 mio. dkr. Efter krav fra Billund Kommune blev der gennemført en virksomhedsoverdragelse. Eleverne startede i den kommunale specialskole i august 2021.

Behandlingsskolernes koncept for dagbehandling på Chrysalis Billund har været det samme som for alle vores andre skoler, at sikre at børn og unge med psykiske lidelser modtager både psykologkoordineret behandling og undervisning i deres daglige skoletilbud. Desuden har der været stort fokus på somatiske udfordringer og trivsel.

Vi mener ikke, at man kan sidestille en kommunal eller privat specialskole med dagbehandling. Specialskoler har ikke den psykologkoordinerede behandling og individuel tilrettelagt undervisning, som ligger i konceptet for dagbehandling. Dagbehandling har også en væsentlig højere normering både for lærere, pædagoger og psykologer end specialskoler og er derfor et økonomisk dyrere tilbud.

På vegne af vores tidligere elever og deres familier er jeg utrolig ked af, at kommunen på trods af vores gentagne advarsler har valgt at placere eleverne i et kommunalt og markant mindre specialiseret tilbud uden fokus på behandling. Det er børnene, der er taberne i denne beslutning.

 

Trine Damgaard
Adm. direktør, Behandlingsskolerne