Kommentar til Ekstra Bladets artikler d. 25. maj om registrering i Behandlingsregisteret

Behandlingsskolerne bliver i Ekstra Bladet den 25. maj kritiseret for i en periode at have haft to afdelinger, som ikke har været registreret i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsregister.

De to afdelinger beliggende på henholdsvis Linde Allé 53 i Vanløse og på Lersø Parkallé 109 i København var allerede inden udgangen af 2017 registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Desværre har vi ikke været opmærksomme på, at registrering i et nyoprettet Behandlingsregister også skulle omfatte de to afdelinger, som Behandlingsskolerne tidligere havde tilmeldt hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Behandlingsskolerne er registreret

Behandlingsskolerne har derfor foretaget fornyet registrering af vores skoler straks vi blev opmærksom på fejlen. Skulle Styrelsen for Patientsikkerhed på et tidspunkt vælge at udtale kritik af dette forhold, vil vi naturligvis tage en sådan kritik alvorligt og til efterretning. Vi skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke tidligere har udtalt kritik af Behandlingsskolerne.

 

Løbende og åbent samarbejde med myndigheder

Det er vigtigt for Behandlingsskolerne at understrege, at vi i alle årene har haft et godt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed samt ikke mindst landets regioner og andre offentlige myndigheder. Det omfatter blandt andet løbende samarbejde med landets regioner omkring udredning, henvisning og behandling af elever, hvor Behandlingsskolernes arbejde har været synligt for de involverede regioner.

 

Udredning og behandling af faguddannet personale

I Ekstra Bladet udtrykker en lektor i sundhedsjura bekymring for, at den manglende registrering kan have påvirket kvaliteten af behandlingen på Behandlingsskolerne. Vi skal derfor understrege, at udredning og behandling på Behandlingsskolerne bliver foretaget af faguddannet personale med mange års erfaring som børne-ungepsykiatere, pædiatere, psykologer på specialistniveau og sygeplejersker, der er underlagt lægeloven og/eller sundhedsloven.

 

Autoriseret behandling

Lægegerningen udføres således under autorisation af Sundhedsstyrelsen, hvorfor Behandlingscenterets behandling – herunder medicinering af børn og unge – naturligvis udføres fuldt forsvarligt og efter de til enhver tid gældende regler og praksis på området. Dette mener vi også kommer til udtryk i Styrelsens for Patientsikkerhed konklusioner på baggrund af tilsynsbesøg på Behandlingsskolernes afdelinger på henholdsvis Linde Allé 53 og Lersø Parkallé 109.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført tilsyn på de pågældende skoler, som angivet herunder:

1. Behandlingsskolerne, Linde Allé 53, 2720 Vanløse

  • Besøgsdato: 21. juni, 2016
  • Endelig konklusion:
   ”Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 21. juni 2016 og vurdering af det efterfølgende modtagne materiale af 7. august 2016 fra behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne.
   Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen anmærkning i øvrigt til de undersøgte forhold på Behandlingsstedet.”
  • Dokumentation: Tilsynsrapport 2016

2. Behandlingsskolerne, Lersø Parkallé 109, 2100 København Ø

  • Besøgsdato: 13. juni, 2016
  • Endelig konklusion:
   ”Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 13. juni 2016 og vurdering af det efterfølgende modtagne materiale af 7. august 2016 fra Behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne. Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen anmærkning i øvrigt til de undersøgte forhold på Behandlingsstedet.”
  • Dokumentation: Tilsynsrapport 2016

 

Læs også vores øvrige kommentarer til Ekstra Bladets artikler, hvor vi også henviser til relevant dokumentation og tilsynsrapporter.

Vi er naturligvis ærgerlige over den usikkerhed og bekymring, som Ekstra Bladets artikler kan skabe blandt vores medarbejdere, vores mange gode og faste samarbejdspartnere, samt ikke mindst vores ca. 450 elever. Vi vil stærkt opfordre til, at I kontakter os, hvis I har spørgsmål til Ekstra Bladets artikler.