Fra jord til bord – Madoplevelser, ejerskab og stolthed

Til oktober skal fire elever og to kokke fra Behandlingsskolerne for anden gang på en madtur uden for landets grænser. Første gang gik turen til Kroatien, men denne gang skal der være mere fokus på mad og natur og mindre fokus på det at være turist. Så turen går til ødemarken i Sverige. Her skal der laves masser af god mad, og eleverne skal have en masse selvværdstyrkende oplevelser med sig.

”Det bliver en rigtig ”nak og æd”-tur, hvor vi sammen med børnene skal lave alt mad fra bunden. Vi har kødet med hjemmefra. Det er dyr fra skolens egen gård. Resten finder vi i naturen. I naturen er der masser af bær, urter, svampe og fisk, vi skal lave glimrende mad af” siger Christian Kjær Sigaard, som er kok på Behandlingsskolerne

Madrejserne giver børnene en rigtig god sammenhængsforståelse. De får nogle oplevelser med sig, der handler om årstidernes skiften og om at opholde sig i naturen og opleve den.

”Kød er ikke kun noget, der ligger i en køledisk eller færdig tilberedt på en tallerken. De ser, hvor råvarerne egentlig kommer fra. De får en forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Det er der stor værdi i.” forsætter Mads Johansen, som også er kok på Behandlingsskolerne.

Udover friskt kød med sig i bagagen har eleverne adskillige timer i skolekøkkenet. Tiden i køkkenet giver eleverne en masse praktisk erfaring med madlavning. Men endnu vigtigere så giver det dem nogle succesoplever. Gennem forløbet i køkkenet får eleverne en forståelse for, at deres egen indsats nytter. Når man er med til at lave mad i kantinen, får man anerkendelse af kammerater og voksne. Børnene finder glæde ved at hjælpe til og opleve hvordan, de kan bidrage til fællesskabet – også på deres egne præmisser.

”Når de er hos, så vokser de og deres selvværd styrkes. Det kan vi se. De tager et ejerskab over en proces, og de oplever en stolthed over et resultat.” siger Mads

Ambitionerne for udbyttet af rejserne væk fra skolekøkkenet er også høje. Christians og Mads erfaring viser nemlig, at eleverne på turene flytter grænser og vokser helt enormt. Og af den grund fungerer turene også om en del af den samlede behandlingsindsats med børnene.