Innovativt virksomhedsopkøb til gavn for børn og unge med særlige behov

På Behandlingsskolerne arbejder de med at sætte nye og højere standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Derfor har de nu købt virksomheden Backspin & Selvværd. Købet skal være med til yderligere at styrke indsatsen for de sårbare skoleelever og familier, der har brug for en særlig tilrettelagt støtte og indsats.

Opkøbet er det første af sin slags i Danmark, og det cementerer Behandlingsskolerne position som landets største udbyder af special- og dagbehandlingsskoletilbud.

Selvom kerneydelserne i de to virksomheder er forskellige, er opkøbet stadig en naturlig del af udviklingen for Behandlingsskolerne, siger Administrerende Direktør Christopher Moyell Juul:

– ”Backspin har eksempelvis rigtig god erfaring med at hjælpe elever med særlige udfordringer, der stadig kan inkluderes i folkeskolen, og så er de stærke på relationsarbejdet via projekter i børnenes fritid samt familiebehandling. Det bliver et spændende samarbejde – og for os en naturlig udvidelse af vores tilbud”.

Christopher Moyell Juul forsætter:

– ”Derudover møder Backspin, ligesom os, et stadig stigende antal elever med skolevægring – det vil sige, elever som på grund af angstproblematikker ikke møder i skole. Ved at slå os sammen er jeg overbevist om, at vi indenfor dette område vil være i stand til at hjælpe endnu flere sårbare børn og unge og deres familier endnu bedre.”

 

Mulighed for masser af synergier

Med købet af Backspin udbygger Behandlingsskolerne sin position overfor danske kommuner som en stærk og kompetent samarbejdspartner, der kan tilbyde helhedsløsninger og tilbud til børn og unge med særlige behov.

– ”Vores alliance med Backspin giver en masse muligheder for at skabe endnu bedre tilbud til kommunerne og derved til familier og børn med særlige behov. Vi glæder os til, at Backspins kompetente og engagerede medarbejdere bliver en del af Behandlingsskolerne, og at vi sammen kan videreudvikle på vores to organisationers gode tilbud.”, fremhæver Administrerende Direktør Christopher Moyell Juul.

Stifter og Direktør i Backspin Michael Løhde er enig i samarbejdets potentiale og muligheder for synergier.

-”Da jeg besluttede mig for at sælge Backspin, var jeg ikke i tvivl om, at Behandlingsskolerne var den rigtige køber. De to organisationer er begge sat i verden for at gøre en forskel for børn og unge med særlige behov, og vores måde at gå til opgaven på er også meget ens: Vi giver aldrig op, men arbejder helhedsorienteret og tror på, at vi skal se hele vejen rundt om eleven.”

Michael Løhde fortsætter:

-”Derudover er jeg imponeret over den måde, Behandlingsskolerne altid har arbejdet med at dokumentere og måle effekten af deres arbejde, og jeg ser frem til at Backspin nu får adgang til de kompetencer og den viden. Ved overgangen til Behandlingsskolerne vil Backspin yderligere kunne kvalificere og udvikle de forskellige indsatser til gavn for alle vores elever og forældre. Blandt andet synes jeg, det er meget positivt, at Backspin nu har adgang til 35 fuldtidsansatte psykologer og 2 psykiatere. Så ja, jeg glæder mig meget til fremtiden.”, siger Michael Løhde.

Backspins Faglig Direktør Mette Guldfelt har efter salget besluttet at stoppe og give stafetten videre, og Michael Løhde vil i den kommende tid sammen med Behandlingsskolerne stå for at sætte den nye kurs og det nye ledelsesteam i Backspin.

 

Forsætte det gode arbejde

Selvom der er udviklingsplaner og masser af muligheder for synergier, forsætter både Backspin og Behandlingsskolernes tilbud indtil videre helt uændret for dem, som det hele handler om:

– ”Vi skal alle forsat gøre det, vi er gode til. Vi er til for eleverne, familierne og for at hjælpe kommunerne med en opgave. Så derfor vil ingen mærke den store forskel nu og her. Men der er rigtige gode muligheder for, at vi kan lære en masse af hinanden – og det kan kun komme børnene til gode.”, afslutter Christopher Moyell Juul.

 

Fakta om Backspin

  • Backspins fokus er børn og unge, der er udfordret i forhold til det sociale samspil, ensomhed og fravær af fællesskaber, skolefravær og skoleværing, psykiatriske diagnoser m.m. Eleverne går typisk på kommunale specialskoler eller er i et inklusionsforløb i folkeskolen.
  • Særligt kendt er Backspin for deres Personlige Udviklingsforløb, hvor eleverne i grupper arbejder med deres sociale udfordringer, samtidig med at de indgår fællesskaber, der ruster dem bedre i forhold til skolegang, familiære udfordringer og et konstruktivt fritidsliv.
  • I forhold til Københavns Kommunes tilbud ”Skoleflex” byder Backspin ind med et særligt tilrettelagt forløb, hvis mål er at fastholde elever i normalskoleregi, give deres lærere bedre mulighed for at tilrettelægge undervisningen for udfordrede elever og herigennem skabe bedre betingelser for øget faglighed.
  • Backspin tilbyder individuelle og afgrænset typer af selvforståelsesforløb til børn og unge (8–18 år) som har behov for at opnå indsigt i egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.

Læs mere om Backspin på http://backspinogselvvaerd.dk/om-backspin/

 

Fakta om Behandlingsskolerne 

  • Behandlingsskolerne er Danmarks største special- og dagbehandlingsskole med 16 forskellige tilbud til børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Tilbuddene inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og undervisning i dansk som andetsprog.
  • Med mere end 35 fuldtidsansatte psykologer, 2 psykiatere og 8 syge- og sundhedsplejersker har Behandlingsskolernes skoler et særligt fokus på daglig psykologfaglig, psykiatrisk og somatisk behandling.
  • Behandlingsskolerne har over de sidste 15 år vist, at deres elever klarer sig bedre end tilsvarende elever, når man ser på personlig udvikling, eksamensresultater, og hvordan det går dem senere i voksenlivet (se: VIVE-rapport). Derfor har Skolerne på 15 år vokset sig organisk til at have 10 skoler i Danmark med i alt 370 elever.

Læs mere om Behandlingsskolerne: www.behandlingsskolerne.dk

Læs mere om resultater og erfaringer i VIVE undersøgelsen: https://www.behandlingsskolerne.dk/resultater-og-referencer/resultater-og-erfaringer/