Innovativt effektmålingssystem fra New York University

Behandlingsskolerne er nu indgået et formaliseret samarbejde med Child Study Center i New York, som er en af de førende forskningsinstitutioner vedrørende behandling af børn/unge med neuropsykologiske problematikker– særligt AD/HD.

Samarbejdet har det formål at give Behandlingsskolerne mulighed for at overtage et effektmålingssystem, som NYU har været en lang årrække om at udvikle.

Et sådan system vil bidrage til at opkvalificere den eksisterende behandling på Behandlingsskolerne, fordi den giver et løbende overblik over den progression, der finder sted – eller påvise manglen på samme. Vurderingen af behandlingens resultat, tilskrives på den måde ikke kun kvalitative vurderinger, men bakkes op af kvantitative målinger, som gemmes i en database. Systemet vil ligeledes blive hjælpsomt for forældre, forvaltninger og elever, fordi der sammen med psykologens udtalelser kan udskrives grafer og statistikker.

Selve arbejdet med sammensætte systemet til Behandlingsskolerne forventes påbegyndt i det sidste halvår af 2014. Det er stadig usikkert, hvor hurtigt det kan implementeres. Ikke desto mindre er systemet en nytænkning, som er ved at vinde frem. Systemet har som sagt været brugt på Child Study Center i flere år, og NYU er nu i gang med at forsøge at afprøve systemet i specialskolesammenhæng i USA. Behandlingsskolerne er stolt af at have kvalificeret sig til et samarbejde med en så stor kapacitet på området og endda få muligheden for at være pilotprojekt på et område, hvor der helt åbenlyst sker en udvikling.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om dette nye effektmålingssystem.