Hurtig borgmesterreaktion på bøvlet vejsituation på Linde Alle

Københavns Kommunes miljø- og teknikborgmester, Line Barfod fra Enhedslisten, handlede hurtigt og effektivt, da hun fik en henvendelse fra Behandlingsskolernes Jette Bautrup.

I adskillige måneder har det været ulovligt for personbiler, at holde foran Linde Alle fra nummer 40 til 55 mellem klokken 7.30 – 9.00.

Noget værre bøvl og til voldsom gene for eleverne til vores tre skoler på matriklen. Flere af de elever, der lider af angst, har brug for at kunne blive kørt helt op til skoleindgangen. Men med risiko for at få en bøde, har det ikke været muligt eller de har været henvist til, at der skulle findes meget kreative løsninger, hvis forældrene havde adgang til et erhvervskøretøj.

Ifølge Jette Bautrup har de restriktive færdselsregler betydet, at flere elever jævnligt er kommet for sent i skole, fordi de først kunne blive afleveret efter klokken 9.

Forbudsskilte er væk

Som det aktive og handlekraftige menneske Jette er, kontaktede hun straks borgmester Line Barfod, og her var der ikke langt fra ord til handling.

I et svar til Behandlingsskolerne, skriver Line Barfod blandt andet, at:

”Jeg kan godt forstå, at det virker uhensigtsmæssigt, hvis forældre, der skal aflevere deres børn på en bestemt måde helt henne ved skolen, ikke kan få lov til det, fordi der er etableret bilfri zone i det tidsrum, hvor skoledagen starter.”

På baggrund af henvendelsen fra Behandlingsskolerne har borgmesteren banet vejen for en kvik dialog med politiet og den kommunale administration, og det har nu givet pote.

Forbudsskiltene er fjernet, og det samme er forbuddet mod at køre på Linde Alle i de tidligere morgentimer.

Det betyder i praksis, at det nu igen er tilladt for alle, at køre ad Linde Alle via Grøndals Parkvej eller sidevejen til Linde Alle.