Forventningerne til elever med psykiske diagnoser er for uambitiøse

Ifølge ny analyse fra Momentum består 48 procent af elever med en psykiatrisk diagnose en 9. klasses afgangseksamen. På Behandlingsskolerne er andelen med 70 procent markant højere. Det giver stof til eftertanke, mener Mads-Frederik Damgaard, der er psykolog, specialist i psykoterapi og stifter af Behandlingsskolerne.

 

Med et løft på 10 procentpoint synes der umiddelbart at være en tilfredsstillende udvikling i andelen af elever med psykiske diagnoser, der består afgangseksamen. Men ikke, hvis man spørger stifteren af Danmarks førende udbyder af specialtilbud til børn og unge med særlige behov.

– Det er naturligvis positivt, at andelen af elever med en psykiatrisk diagnose, der består afgangseksamen, på landsplan er løftet de senere år. Men forventningerne til, hvor mange elever med psykiatriske diagnoser der bør tage og bestå en 9. klasses eksamen, er stadig alt for uambitiøse. Og de nye tal fra Momentums analyse står i skærende kontrast til vores resultater på Behandlingsskolerne: 7 ud af 10 af vores elever består eksamen efter 9. klasse, og det selvom de fleste af vores elever har to eller flere diagnoser, siger Mads-Frederik Damgaard.

 

Ambitionerne skal skrues op

I alt 70 % af 9. klasses-eleverne på Behandlingsskolerne bestod i skoleåret 18/19 deres afgangseksamen. Tallet omfatter elever med almindelig kognitiv funktion, som har multiple diagnoser, herunder autisme, personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, ADHD, angst og andre psykiatriske lidelser.

– Vi kan og bør på landsplan skrue ambitionerne væsentligt op – målet bør være, at lige så mange elever med psykiatriske diagnoser som uden psykiatriske diagnoser består afgangseksamen. Langt de fleste mennesker ønsker at være en del af fællesskabet og bidrage til samfundet. Det gælder også unge med psykiske udfordringer, der har de samme ønsker og forhåbninger, som alle andre har. Derfor skal alle børn og unge have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Men vi svigter dem, hvis vi giver op på forhånd, siger Mads-Frederik Damgaard.

– Vores resultater på Behandlingsskolerne viser, at vi med den rigtige behandling og undervisning kan hjælpe rigtig mange af eleverne med at få en afgangseksamen. Derfor bør vi være ambitiøse på deres vegne – det er det eneste ordentlige og i øvrigt også det eneste fornuftige set med samfundsøkonomiske øjne, lyder det fra Mads-Frederik Damgaard.

 

Bør give stof til eftertanke hos de ansvarlige

På Behandlingsskolerne går behandling og undervisning hånd i hånd. Fastansatte specialiserede psykologer er del af hverdagen på skolen og sikrer, at alle omkring den enkelte elev forstår diagnoserne og elevens individuelle behov. Erfarne skolelærere underviser eleverne ud fra en forståelse af, at den enkelte elevs mål om at bestå eksamen både er vigtig for elevens fremtid og for elevens selvopfattelse i forhold til også fremover at sætte og nå egne mål. Samtidig støtter engagerede pædagoger op for at sikre den enkelte elevs trivsel.

– Vores fornemste mål på Behandlingsskolerne er at hjælpe vores elever med at blive uddannelsesparate. Alle vores elever rummer et potentiale for udvikling – også de elever, som andre måske har givet op på. Det bør give de ansvarlige stof til eftertanke, at over halvdelen af afgangselever med psykiatriske diagnoser på landsplan ikke består afgangseksamen. På Behandlingsskolerne stiller vi gerne op til at dele vores erfaringer og tilgang, og vi er naturligvis åbne over for yderligere at udvide vores kapacitet, så vi kan modtage endnu flere elever, siger Mads-Frederik Damgaard.

 

Behandlingsskolerne er Danmarks førende udbyder af specialtilbud til børn og unge med særlige behov. Behandlingsskolerne har 14 forskellige tilbud, som inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og en enhed for skolevægring. Samtidig er Behandlingsskolerne udpeget som leverandør til den nationale videns-og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen (VISO) og tilbyder specialpædagogisk rådgivning og psykiatrisk udredning for kommuner og fagpersoner over hele landet. Behandlingsskolerne er godkendt specialrådgiver inden for autisme, opmærksomhedsforstyrrelse samt svære og komplekse psykiske vanskeligheder.