Fortuna skolerne leverer undervisning af høj kvalitet

”En elev og to lærere er til stede ved lektionens start, og de holder et kort morgenmøde ved klassens fællesbord, hvor dagens navn, dato mm. gennemgås. Herefter gennemgås dagens program for eleven, og det ses, at det er visualiseret med piktogrammer på tavlen.”

”Det ses, at lektionen følger konceptet for den gode time, Behandlingsskolernes interne undervisningsmodel. Det er således beskrevet på tavlen, hvad eleverne lavede sidst, hvad dagens opgaver og læringsmål er samt en evalueringsdel.”

Da tilsynskonsulenten fra Københavns Kommune senest var på besøg hos de 74 elever på Fortunaskolerne på Østerbro og i Vanløse, var han ganske begejstret, hvilket kan læses af skolernes seneste tilsynsrapport.

Her slår han blandt andet fast, at Fortunaskolerne:

”Leverer en specialundervisning af en høj kvalitet. De observerede faglærere har fremstået kompetente og den observerede undervisning har været veltilrettelagt for eleverne,” og tilsynsrapportens konklusion er, at:

”Alt i alt giver tilsynene på Fortuna et overbevisende fagligt udtryk.”

Anerkendes for roligt læringsmiljø

I det hele taget er tilsynsrapporten en fin beskrivelse af, at både de fysiske og undervisningsmæssige rammer er rigtig gode på de to Fortuna skoler, og i tilsynsrapporten fremhæver konsulenten særligt skolernes lærere, pædagoger og miljøterapeuter som:

”Kompetente og den observerede undervisning har været veltilrettelagt for eleverne.”

Begge skolematrikler anerkendes i tilsynsrapporten for at have skabt så rolige elevmiljøer, at eleverne fremstår trygge i deres relationer til personalet, og at de faglige resultater fra folkeskolens afgangsprøve er gode.

Det fremhæves også i tilsynsrapporten at særligt Fortuna Vanløse på ret kort tid er lykkes med at gøre elevernes deltagelse i fællesundervisningen til normen i stedet for undtagelsen.

Chef for Fortuna Vanløse, udviklings- og centerchef hos Behandlingsskolerne, Mette Carlseng, er glad for at tilsynsrapporten kvitterer for personalets høje faglighed og dygtige arbejde med at sikre skolens elever en god og veltilrettelagt undervisning.

”Jeg er stolt af mine kollegaer, der for vores elever skaber en markant bedre mulighed for trivsel og udvikling. De faglige resultater, kombineret med at kunne indgå i et socialt sammenhæng, har skabt en lyst og mod på livet igen, for flere af vores udskolingselever,” siger hun.

Også Kim Hansen, der er chef for Fortuna Østerbro, er glad for den fine tilsynsrapport:

“Det er virkelig glædeligt, at Fortuna Østerbro har fået et godt tilsyn. Tilsynets vurdering bekræfter medarbejdernes høje faglighed, engagement og ildhu med henblik på at få vores elever i trivsel og udvikling,” siger han.

Læs den seneste tilsynsrapport her: