Forældregrupper gør hverdagen lidt lettere

Relationer, dialog og aktivt samarbejde blandt forældrene i en skoleklasse er helt almindeligt på mange skoler – på en behandlingsskole kræver det en ekstra indsats at skabe det, fordi skolegangen og hverdagen er en anden

På de fleste skoler ses forældrene til forældremøder, de mødes måske, når de bringer eller henter deres barn på skolen eller ved fritidsaktiviteter, og de bor ofte i samme lokalområde. Her opstår der dialog og grobund for samarbejde.

På Behandlingsskolerne kommer eleverne derimod typisk fra et større geografisk område. Mange elever kommer i skole via kørselsordninger, som betyder, at forældrene ikke mødes. Samtidig har eleverne særlige behov, der betyder, at dialogen mellem behandlere, lærere og forældrene foregår individuelt med henblik på den enkelte elevs udfordringer og udvikling. Derfor opstår relationer, dialog og samarbejde mellem forældre ikke spontant og naturligt i samme grad, som blandt andre forældregrupper.

– Men netop forældre til børn med komplekse psykiatriske udfordringer kan få ekstra glæde af hinanden, fordi de hver især som familie står med udfordringer, som de fleste andre forældre ikke kender til. Derfor tilbyder vi forældregrupper, hvor forældrene til vores elever kan tale med andre i samme situation, udveksle erfaringer og få ny viden, fortæller Jette Bautrup, der er familieterapeut på Behandlingsskolerne.

 

Det hjælper at vide, at man ikke er alene
En af de forældre, der har glæde af at deltage i en forældregruppe, er Sarah. Sarah er mor til Carl på 10 år. Carl har svært ved at styre sine impulser, og han har store udfordringer ved alle former for skift mellem almindelige aktiviteter og hverdagens situationer.

Sarah fortæller:

– Før forældregruppen kendte jeg ingen af forældrene til de andre elever i Carls klasse. Vi bor meget spredt i forskellige kommuner, og corona har ikke gjort det nemmere lige at få talt sammen. Nu kender jeg flere af forældrene i klassen, og det er rart at mærke, at andre står i lignende situationer med deres børn – tidligere har jeg ofte følt, at vi var de eneste med de udfordringer, vi har.
– Det er godt at høre, hvordan andre forældre håndterer udfordringerne. Og samtidig har jeg fået nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg afværger en konflikt. Jeg har nu langt færre situationer, hvor jeg selv ryger op i det røde felt. Jeg er blevet meget bedre til at aflæse, hvornår jeg ikke skal tage kampen op, men i stedet ignorere en dårlig opførsel. Det betyder, at vi har færre konflikter og en lidt roligere hverdag, siger Sarah.

 

Forældregrupper på Behandlingsskolerne
En forældregruppe mødes typisk seks gange i løbet af et skoleår. På møderne er der udover fælles dialog og erfaringsudveksling også faglige oplæg fra psykologer og familieterapeut. Emnerne spænder fra konflikthåndtering og hverdagsstrategier til angst, autisme og ADHD. Møderne er et fortroligt rum for forældrene og ledes af en psykolog og en familieterapeut.