Fokus på pubertet og seksualundervisning

Omkring 50 sundhedsplejersker, sygeplejersker og skolelærere fra flere af Storkøbenhavns og omegnskommunernes specialskoler var sidste uge samlet i Behandlingsskolernes auditorium.

Anledningen var Sex & Samfunds lancering af et nyt seksualundervisningsmateriale målrettet børn og unge med særlige behov. Materialet er udarbejdet og skal testes i et pilotprojekt, hvor bl.a. Behandlingsskolerne indgår som samarbejdspartner.

 

– ”Vi glæder os meget til at komme i gang med undervisningsmaterialet ude i vores klasser. Det, vi har set indtil videre, virker rigtig lovende”, siger Mette Carlseng, som til dagligt er chef for behandlingscenteret på Behandlingsskolerne. Hun fortsætter:

– ”Seksualitet og kropsforståelse og er vigtige emner. Emner som ofte er tabubelagte at snakke med voksne om, når man er teenager. For gruppen af børn og unge med f.eks. autismespektrumforstyrrelse eller ADHD gælder det desuden, at de ofte kan have svært ved at tolke sociale relationer og interaktioner, og dermed også svært ved at kende egne og andres grænser. Seksualundervisning er derfor noget, vi har valgt at prioritere højt på vores skoler”, slutter hun.