Flot tilsynsrapport fra Horsens: Gode til at hjælpe eleverne – men der er for få af dem

Behandlingsskolerne Horsens får tilsynsros for at hjælpe elevernes personlige og faglige udvikling. Håbet er at kunne hjælpe endnu flere.

”Eleverne på Behandlingsskolerne Horsens modtager et individuelt tilrettelagt socialpædagogisk skoletilbud, hvor der arbejdes ud fra den enkelte elevs forudsætninger og motivation.”

Sådan skriver det kommunale tilsyn fra Horsens Kommune, efter et uanmeldt besøg i december 2022, og de slår samtidig fast, at skolen lever op til de krav, der kræves i folkeskoleloven. Tilsynet noterer sig, at Behandlingsskolerne Horsens fortsat lever op til de vurderinger, man foretog ved et anmeldt tilsynsbesøg i april 2022, hvor det blandt andet fremhæves, at skolen:

..arbejder eksemplarisk med elementer som elevplaner, afgangsprøver og elevdifferentiering,” og i den nyeste tilsynsrapport beskrives indretningen af klasserummet, som:

”..gennemtænkt i forhold til målgruppens specialpædagogiske behov med et fællesbord, individuelle arbejdsstationer og pauserum.

Plads til flere elever

Skolen i Horsens er normeret til mindst 10 elever og op til 50 elever, og de første elever blev indskrevet i 2021. Aktuelt går der syv elever på skolen, hvilket er en markant stigning fra de tre elever, der gik på skolen ved det anmeldte tilsynsbesøg i april 2022.

Tilsynskonsulenten bemærker, at det lave antal elever meget gerne må blive højere for at kunne indgå i større eller mindre klasseenheder, og skriver i rapporten, at:

På nuværende tidspunkt er der indskrevet syv elever i skoletilbuddet, så tilsynet vil fortsat følge denne udvikling i takt med et forhåbentligt stigende elevtal.

Støtte til elevernes udvikling

Skoletilbuddet på skolen i Horsens beskrives som hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen, der er elever fra 0. – 10.klasse med opmærksomhedsforstyrrelser, autisme og/eller med komplekse psykiatriske vanskeligheder, og skolen beskrives som et sted, hvor skoletilbuddet spænder bredt over klassisk undervisnings indhold, praktiske opgaver, motivations/relations opbyggende aktiviteter og skolevægringsindsatser som ”Vendepunktet.”

Efter en samtale med en af skolens elever, slår tilsynskonsulenten i sin rapport fast, at:

Eleven oplever, at skoletilbuddet understøtter både personlig og faglig udvikling. Herunder italesætter eleven specifikke succesoplevelser.”

Udviklings- og centerchef på Behandlingsskolerne, Mette Carlseng, slår fast, at Behandlingsskolen Horsens arbejder målrettet med, at få eleverne hjulpet videre til en skolehverdag i almenskolen, men også at:

”Det er vores klare ønske og forventning, at skolen i Horsens skal udvikle sig til en størrelse, hvor vi kan arbejde med klassefællesskaber. Jeg er meget glad for, at rapporten kvitterer for personalets høje faglighed og dygtige arbejde med at sikre skolens elever en god og veltilrettelagt undervisning, hvor vi fokuserer på elevernes udvikling. Det er det arbejde, der gør, at vores elever får en markant bedre mulighed for en øget trivsel og udvikling, og som kan give dem en øget lyst og od på livet,” siger hun.