Fin tilsynsrapport på Barometeret

Københavns Kommune har ført tilsyn med Barometeret og der falder gode ord af.

De konkluderer, at Barometeret fuldt ud lever op til, hvad der kræves i forhold til folkeskolelovens §40, stk. 1.

  • Undervisningen bærer præg af struktur og engagement.
  • De ser eleverne værende koncentrerede, opmærksomme, engagerede og næsten alle elever byder ind.
  • Skolens fysiske rammer er i top, og elever og lærere har rådighed over IT og digitale læringsmidler.
  • Tilsynet vurderer, at Barometeret fremstår som et særdeles professionelt dagbehandlingstilbud.
  • Eleverne virker trygge i Barometerets skolekultur.