Fantastisk, når eleverne sprænger rammerne for, hvad de troede, de kunne

At være lærer på en skole for elever med særlige behov er både givende og udfordrende – det fortæller Pernille Asferg Gunthel, der er lærer på dagbehandlingsskolen Fortuna på Østerbro i København.

 

Pernille har arbejdet på Fortuna i 2½ år, hvor hun underviser elever i 8. til 10. klasse i matematik og samfundsfag. Lige siden studiet har Pernille vidst, at arbejdslivet skulle foregå på en skole uden for almenområdet.

I dette interview fortæller Pernille om sin hverdag og sine oplevelser som lærer på en dagbehandlingsskole

 

Hvorfor har du valgt at arbejde på en dagbehandlingsskole?

– Allerede da jeg i forbindelse med min uddannelse var i praktik i folkeskolen, oplevede jeg, at der kan være enkelte elever i en klasse, der ikke nås, fordi de har særlige behov, som kræver ekstra ressourcer. Det er elever, som har andre forudsætninger end de øvrige elever, og som derfor har brug for en meget mere differentieret undervisning – det får de hos os. Vores høje bemanding på én voksen per halvandet barn gør, at vi virkelig kan målrette vores hjælp individuelt og bygge en stærk relation til den enkelte elev.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

– Det bedste er, at jeg virkelig kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Metoder og materialer fra almenområdet fungerer ofte ikke hos os – men vi har det samme pensum som den almene folkeskole. Derfor er vi nødt til at finde på nye tilgange, der passer til den enkelte elev. Målet med afgangseleverne er jo, at de skal op til folkeskolens afgangsprøver – og der sker noget helt fantastisk, når de går op til eksamen og sprænger rammerne for, hvad de selv troede, de kunne. De bliver så utrolig stolte over, at de tager eksamen lige som alle deres jævnaldrende.

Hvad betyder det for dig, at du arbejder med elever med særlige behov?

– Jeg kan godt lide at bruge mig selv personligt i mit arbejde med eleverne. Jeg kan godt huske de der ungdomsår med kærlighed, venskaber og uvenskaber. Så jeg kan bruge mine egne erfaringer og give noget af mig selv uden at blive privat. Jeg investerer mig selv som person – og det, tror jeg, er med til, at jeg gør en forskel for eleverne.

Og hvis jeg kommer i tvivl om min tilgang, kan jeg altid sparre med vores psykolog. Det er en kæmpe styrke, at vi er både lærere, pædagoger og psykologer – fx har jeg lært rigtig meget om konflikthåndtering af vores pædagoger. Vi bidrager alle med det bedste fra hver vores faglighed og tager hele tiden hensyn til balancen mellem undervisning og behandling for at hjælpe eleverne videre.

Hvad er det sværeste ved at være lærer på en dagbehandlingsskole?

– Det er, når vi af og til har elever, der er udadreagerende. Vi har selvfølgelig lært, hvordan vi skal forebygge situationer, og hvordan vi skal reagere, hvis en elev alligevel reagerer voldsomt. I de tilfælde taler vi det igennem med vores psykolog efterfølgende, og vi er også rigtig gode til at støtte hinanden i personalegruppen. Vi har et meget stærkt fællesskab og en umiddelbar omsorg for hinanden, fordi vi alle ved, hvordan det kan opleves.

Hvad er dit bedste råd til andre, der gerne vil arbejde på en skole for elever med særlige behov?

– Man skal kunne distancere sig – det skulle jeg øve mig i i starten. Jeg måtte lukke den kasse, der hedder arbejde, når jeg sad på vej hjem i bussen, fordi der er nogle elever, der har det rigtig, rigtig svært. Så man skal være opmærksom på sig selv – man skal formå ikke at lade tankerne om eleverne fylde, når man holder fri. Og så skal man være omstillingsparat. Det kan godt være, at man har lagt en megagod plan for undervisningen, men det er elevernes dagsform, der afgør, hvad man lykkes med, og hvordan dagen forløber. Ting, som udefra virker små, kan ændre ens dag 180 grader. Hvis man er klar på det, så giver det SÅ meget mening at arbejde på en skole med elever med særlige behov.
Fortuna er et højt specialiseret tilbud for elever, der har et komplekst diagnosebillede med flere diagnoser. Eleverne modtager sideløbende undervisning og behandling, og alle elever er tilknyttet en fast, behandlingsansvarlig psykolog. Psykologen er en fast del af hverdagen på skolen, der i øvrigt varetages af lærere og pædagoger. Normeringen er to voksne per tre elever.