Familien Hansens Fond støtter ambitiøst projekt i Horsens

Et stærkt selvværd kommer ikke af sig selv. Derfor har Behandlingsskolerne i Horsens igangsat et ambitiøst projekt, hvor 6 – 8 elever fra lokale folkeskolers 6. – 7. klasse, med risikoadfærd for at ende i skolevægring, får tilbudt et forebyggende forløb i forhold til skolevægring.

Hovedpine eller ondt i maven kan være nogle af de symptomer på mistrivsel, der gemmer på dybere årsager til senere skolevægring, men det kan spottes og afhjælpes.  Målet med projektet er at støtte deltagerne i at opnå indsigt i deres personlighedsprofil og give dem hjælp til at udvikle et stærkere selvværd.

Projektet, der ledes af en psykolog og en pædagog fra Behandlingsskolerne Horsens er i sin vorden, men vil i løbet af næste skoleår munde ud i at en gruppe elever er blevet screenet og har gennemført et gruppeforløb omhandlende selvforståelse, som løber til februar 2024.

Støtte fra familiefond

Deltagerne vil være elever, der er ængstelige, som udvider begyndende social isolering og har drypvist skolefravær. De vil deltage i et seks måneder langt gruppeforløb, hvor de mødes èn gang ugentligt i 1,5 time, hvor de får ”værktøjer” til at blive kloge på deres muligheder for at mestre skolegang og familieliv.

Efter gruppeforløbet vil eleverne blive tilbudt et forløb med efterværn, og de får sammen med deres forældre tilbudt et afsluttende samtaleforløb med psykolog fra Behandlingsskolerne.

Projektet har opnået generøs støtte fra Familien Hansens Fond og vil blive fulgt op af skriftligt materiale som eleverne kan tage med sig og bruge både hjemme og i sin skole.