Fakta frem for forsider

Behandlingsskolerne har i et stykke tid været i fokus i en lille gruppe af medier. Omtalen af Behandlingsskolerne i særligt et medie kan desværre være med til at skabe utryghed og uro blandt nogle af vores sårbare elever og deres familier. Det ønsker vi naturligvis at gøre alt for at imødegå.

Nedenfor bringer vi derfor en række fakta om Behandlingsskolerne, som forhåbentlig kan skabe et mere nuanceret billede af Behandlingsskolerne. Men endnu vigtigere – skabe tryghed blandt vores sårbare elever og deres pårørende.

Vi ønsker altid at være åbne over for børn, forældre og pårørende om vores arbejde og praksis på Behandlingsskolerne. Tag derfor endelig kontakt til os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget – eller blot har brug for en snak.

Læs mere om vores medarbejderes kompetencer, uddannelse, tilsyn og resultater herunder.

 

Medarbejdere: Høj faglighed og kompetencer

Behandlingsskolerne er landets største arbejdsplads for uddannede psykologer. Samtlige afdelinger under Behandlingsskolerne har flere fuldtidsansatte psykologer, og der er en fast psykolog tilknyttet hver enkelt elev.

Vi har omkring 95 uddannede lærere ansat fordelt på de forskellige afdelinger, der underviser vores elever. Derudover er der tilknyttet pædagogisk uddannet personale til alle klasser. Samtlige medarbejdere deltager løbende i kurser på deres afdeling og har supervision hver anden uge.

Udover pædagogisk og psykologisk ekspertise har Behandlingsskolerne tilknyttet sundhedsfaglig ekspertise med stor erfaring. Det gælder blandt andet flere sundhedsplejersker, en børnelæge og en børneungepsykiater. Alle sundhedsfaglige medarbejdere deltager aktiv i behandlingen af vores elever.

Løbende udvikling og uddannelse af vores medarbejdere er afgørende og omfatter blandt andet:

  • Årlige uddannelsesdage for samtlige medarbejdere med både interne og eksterne oplægsholdere.
  • Introduktionsdage for alle nye medarbejdere med fokus på bl.a. miljøterapi og konflikthåndtering, herunder nedtrapning af konflikter og low arrousal.
  • Faglig sparring med vejledere for samtlige medarbejdere
  • Adgang til rådgivning fra særlig ekspertgruppe med solid erfaring fra dagbehandlingsområdet

 

Tilsyn: Åbenhed og fri adgang til alle tilsynsrapporter

Behandlingsskolerne er naturligvis under offentligt tilsyn i lighed med alle andre aktører på området. Tilsynene skal blandt andet sikre, at vi som privat leverandør af special- og dagbehandlingstilbud til fulde lever op til myndighedernes krav og forventninger. Alle tilsynsrapporter er tilgængelige på vores hjemmeside. Du kan læse tilsynsrapporterne under hver skole her.

 

Resultater: Høj tilfredshed og konkrete resultater

Vores mission er at skabe et værdifuldt og velfungerende voksenliv for vores elever. Et af vores fornemmeste mål er derfor, at vores elever kommer tilbage til et mindre indgribende tilbud. For de elever vi har til endt grundskoleforløb, er målet, at de skal have en fuld afgangsprøve. Derfor glæder vi os også på vores elevers vegne over, at stort set samtlige vores elever i endt grundskoleforløb ender med at gennemføre en fuld afgangsprøve.

Læs mere om nogle af vores resultater herunder: