En svær barndom skal ikke være en dom

Pressemeddelelse, januar 2020

Den undervisning, som anbragte børn modtager på interne skoler på anbringelsesstederne, er ikke god nok, lyder det fra Ombudsmandens Børnekontor. Men der findes faktisk alternativer til de interne skoler, som gør det muligt at undgå, at en svær barndom bliver en dom over et barn.

 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil overvejer at lukke de interne skoler for anbragte børn. Den igangværende debat peger nemlig på, at en række institutioner til anbragte børn ikke tilbyder børnene undervisning i de fag, de har krav på, og at kun ca. halvdelen får 9. klasses afgangsprøve. Men ligesom andre udsatte børn og unge har også de anbragte krav på god undervisning.

Og det er muligt. Behandlingsskolerne, som er Danmarks største private special- og dagbehandlingsskole, leverer en højt specialiseret indsats til udsatte børn og unge med psykiske udfordringer. Blandt deres elever er også en række anbragte børn.

Den private aktør Behandlingsskolerne støtter eleverne behandlingsmæssigt og skolemæssigt, så de rykker sig. Og faktisk lykkes det så godt, at hele 98 % af skolernes elever gennemfører folkeskolens afgangsprøve – heraf går ca. 81 % af eleverne op til alle folkeskolens prøver.

 

Vi skal støtte og stille krav

Behandlingsskolerne arbejder helhedsorienteret med de udsatte elever, som folkeskolen eller specialskoler ikke har mulighed for at hjælpe.

-”Vi har en bred, men specialiseret, faglighed, hvor psykologer, sundhedspersonale, pædagoger og lærere samarbejder omkring børnene på alle vores skoler. De skræddersyer indsatsen til den enkelte elev. På den måde sikrer vi høj kvalitet i både behandling og undervisning. Dertil kommer, at det selvfølgelig er linjefags-uddannede tysklærere, der står for tyskundervisningen, og psykologer der varetager den langvarige behandling af eleverne. Den slags specialisering kan man lave, når man – modsat de interne skoler på anbringelsesstederne – har en vis volumen”, siger Tobias Karnøe, der er Skole- og behandlingschef på Behandlingsskolerne.

Konsekvenserne for både den enkelte og samfundet, når udsatte børn ikke får den rigtige støtte, er enorme. Derfor betaler det sig at være ambitiøs på børnenes vegne. Direktør på Behandlingsskolerne Kenneth Gøtterup uddyber:

-”Vi skal være ambitiøse på de udsatte børns vegne og stille krav til dem og til os selv. De skal naturligvis have undervisning, de har krav på ifølge folkeskoleloven. Og hvis vi som samfund afsætter de nødvendige ressourcer til at støtte børnene behandlingsmæssigt og skolemæssigt, er det muligt at give dem en god skolegang og dermed et godt afsæt til ungdoms- og voksenlivet.” siger Kenneth Gøtterup.

 

Specialiserede indsatser betaler sig – også på den lange bane

Med de rigtige rammer med fokus på høj faglighed, trivsel og tryghed er resultaterne til at få øje på – også på den lange bane.

En rapport fra 2018 fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – undersøgte effekten af skolegangen og dagbehandlingen på Behandlingsskolerne.

Rapporten, der sammenlignede, hvordan elever fra Behandlingsskolerne klarer sig i forhold til andre elever med lignende udfordringer efter endt grundskole, peger på, at Behandlingsskolernes elever i langt højere grad starter og gennemfører en ungdomsuddannelse, ligesom de i mindre grad ender på kontanthjælp en årrække efter grundskole.

Knap 50% færre elever fra Behandlingsskolerne ender på kontanthjælp fire år efter endt grundskole, 28 % færre elever bliver idømt en fængselsstraf, og hele 84% af de tidligere elever har større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse.

-”Vi har 15 års erfaring med arbejdet med udsatte børn og unge, og vi kan se, at vores elever udvikler sig socialt, personligt og fagligt, mens de er hos os – og også at vores indsats sætter spor på den længere bane. Den slags tilbud burde også være en ret også for de anbragte børn, så de får mulighed for at bryde med en svær start,” afslutter Direktør Kenneth Gøtterup.

 

For mere information, kontakt venligst:

Direktør og Presseansvarlig Kenneth Gøtterup. Tlf. 26285510 eller kennethg@behandlingsskolerne.dk