Eksamenstid på Behandlingsskolerne

Ligesom på alle almindelige folkeskoler, er det blevet eksamenstid på Behandlingsskolerne. Vi lægger stor vægt på, at alle elever tilmeldes afgangsprøverne, og i år håber vi på lige så flotte resultater som sidste år.

I 2016 gik 100% af vores afgangselever op til afgangsprøverne i fuld fagrække, og vi havde ikke én eneste fritagelse. Gennemsnittet var imponerende og lå helt på niveau med Københavns Kommunes folkeskoler. Mere specifikt, så lå andelen af vores elever i 2016 med minimum karakteren 2 i gennemsnit i dansk og matematik på linje med gennemsnittet i Københavns Kommune. Dette glæder os utroligt meget, da vi ønsker, at vores elever, på trods af deres særlige behov, får de samme muligheder i livet som almindelige folkeskoleelever.

Eksamensperioden kan være en nervepirrende tid for eleverne, og derfor bestræber vi os på at ruste dem bedst muligt, så de kan gennemgå prøverne på lige fod med alle andre danske skoleelever.

Vi ser en positiv udvikling i afgangsprøverne fra år til år og karaktergennemsnittet hos Behandlingsskolerne er steget de seneste fire år. Selvom vi på Behandlingsskolerne er kendt for at indskrive elever med særligt komplekse psykiske udfordringer som ofte ved starten kan være langt bagud fagligt, så viser resultaterne i afgangsprøverne, at vores elever alligevel præsterer på niveau med de almindelige folkeskoler.

Den positive udvikling i elevernes resultater tilskrives de løbende investeringer i bedre og mere omfattende behandlingsindsatser, linjefagsopgradering af lærerne og løbende opkvalificering af pædagoger. Aldrig har afgangselevernes karakterer været så flotte.