Det styrker selvtilliden at klare skolevejen selv

For børn er det et stort skridt, når de selv kan transportere sig i skole eller til andre aktiviteter. Et skridt, der giver selvtillid og glæde over den frihed, der er forbundet med at være mindre afhængig af hjælp fra andre.

 

Psykologer og andre fagpersoner på Behandlingsskolerne støtter aktivt op om de elever, der har brug for ekstra støtte til at blive selvhjulpne i forhold til transport. Selvtransport er nemlig et stort skridt både for børn, der har psykiske udfordringer, og for alle andre børn.

– Det er forbundet med stor glæde og stolthed for et barn selv at kunne klare skolevejen. Barnet oplever med ét en større frihed og fleksibilitet, hvor barnet er mindre afhængige af de voksne. Og dét styrker barnet selvtillid og kan give mod på yderligere udvikling, forklarer Mathilde Sandager, der er psykolog på Behandlingsskolerne og specialist i klinisk børnepsykologi.

De forskellige trin til at blive klar til at transportere sig selv i skole er da også ens, uanset om der tale om udviklingen i et almindeligt børneliv, eller om eleven har særlige udfordringer.

 

Trin 1: Vurdér, hvornår barnet er klar
Det er forskelligt, hvornår børn er klar til at klare skolevejen selv.

– Det er helt individuelt, hvornår et barn bør kunne transportere sig selv. Samtidig kan det betyde meget for familiens hverdag, om barnet er selvhjulpen i forhold til transport. Men det helt afgørende for succes er, at barnet selv er motiveret til at lære at transportere sig selv i skole. Hvis motivationen ikke er der, så er det vores opgave som voksne at hjælpe med at skabe motivationen. Det kan fx være udsigten til større frihed og fleksibilitet, eller bare et ønske om at kunne noget mere selv, understreger Mathilde Sandager.

Udover barnets egen motivation skal paratheden naturligvis også vurderes ud fra barnets øvrige udvikling, modenhed og eventuelle psykiske udfordringer.

 

Trin 2: Læg en plan
Læg en plan for, om barnet skal gå, cykle eller tage offentlig transport i skole, og planlæg ruten. Hvis barnet er bekymret eller usikker i forhold til transporten, så er det vigtigt at få talt om det.

– Tal ruten igennem, og lyt til barnets tanker omkring skolevejen. Hvis barnet fx har bekymringer i forhold bestemte situationer undervejs, så tal med barnet om, hvordan de situationer kan håndteres. Nogle børn er fx bekymrede for, at bussen ikke kommer, at telefonen løber tør for strøm, eller at en fremmed vil tale til dem. Hvis sådanne bekymringer fylder, er det vigtigt sammen med barnet et lægge en plan for, hvordan situationerne kan håndteres, hvis de skulle opstå, siger Mathilde Sandager.

 

Trin 3: Træn sammen med en voksen
Hvis barnet hidtil er blevet kørt i skole af forældre, med taxa eller med skolebus, så start med at øve den nye skolevej sammen med en voksen, barnet har tillid til.

– I starten vil den voksne typisk være ved siden af barnet. Senere er det en god idé at lade barnet øve alene, mens den voksne holder sig i baggrunden – fx sidder et par rækker bagud i bussen eller cykler eller går 50 meter bag barnet. Det giver barnet tryghed, samtidig med at barnet har en oplevelse af at klare skolevejen selv. Og hvis der opstår uforudsete situationer, så kan barnet anvende de aftalte strategier, forklarer Mathilde Sandager.