Det er magisk, når børnene tager deres barrierer ned

At være psykolog på en skole for elever med særlige behov er både krævende og magisk – det fortæller Anna Hoppe Mortensen, der som psykolog på dagbehandlingsskolen Kompasset i Vanløse er en fast del af elevernes hverdag.

Anna har arbejdet på Kompasset i 2½ år, hvor hun behandler børn og unge med ADHD, ADD, adfærdsforstyrrelser, angst eller PTSD. Allerede under studiet vidste Anna, at hun ønskede at arbejde med børn. I dette interview fortæller Anna om, hvordan hun oplever arbejdet som psykolog på en dagbehandlingsskole.

Hvorfor har du valgt at arbejde på en dagbehandlingsskole?

– Jeg synes, at den tidlige indsats og støtte giver børnene en større chance og bedre muligheder senere i livet. Og det, der tiltrak mig ved en dagbehandlingsskole som Kompasset er, at jeg er helt tæt på hverdagen. Jeg ser ikke kun barnet en time om ugen, som man gør mange andre steder. Jeg er med hele vejen omkring barnet. Jeg ser, hvordan eleven fungerer i skolen, hvordan kontakten er med lærere og pædagoger. Det gør, at jeg kan se og opleve direkte, hvordan behandlingen virker, og hvad der måske skal justeres.

Kan du beskrive jeres elever og deres udfordringer?

– Vores elever er alle forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. En række af dem er udadreagerende, så der er gang i den hos os. Der er store følelser og store armbevægelser. Men samtidig er eleverne meget følsomme, og de har ofte mange nederlag bag sig. De har ikke kunnet leve op til de krav, der er blevet stillet til dem tidligere, og det har hos nogle ført til, at de er blevet ekskluderet socialt. Så mange af dem har opbygget barrierer for at skærme sig selv mod flere nederlag.

Hvad er det vigtigste i forhold til dit arbejde med eleverne?

– Det vigtigste er, at jeg er vedholdende. Det er klart, at jeg skal have min faglighed i orden – men derudover er vedholdenhed helt afgørende. Mange af eleverne på Kompasset er meget hårde på overfladen. De vil hellere afvise kontakt med andre, end selv at blive afvist. Derfor skal jeg være meget vedholdende og vise, at jeg gerne vil børnene.

Hvordan hjælper I eleverne med deres udfordringer?

– Det er vores opgave at sikre, at eleverne føler sig set og forstået, og at vi møder dem med krav, der er tilpasset til det niveau, de er på. Vi må ikke have forudindtagede idéer om, hvilke krav de skal kunne leve op til. Så støtten og behandlingen er meget individuel. Men fælles er, at vores elever skal lære strategier til at håndtere deres diagnoser, så de kan indgå positivt i det omgivende samfund. Samtidig går de i skole, så de får det bedste udgangspunkt for at tage en uddannelse og senere få et arbejde.

Hvad er det bedste ved at være psykolog på Kompasset?

– Det bedste er, når eleverne så på et tidspunkt tager nogle af deres barrierer ned. Det er magisk, når det sker. Et eksempel er en elev, hvis mål var at sige ‘hej’ om morgenen i stedet for at sige ‘fuck dig’. En dag mødte han ind og sagte ‘hej Anna’ og gav mig en krammer – da han havde virkelig rykket sig, og jeg kunne begynde at arbejde med hans indgroede mønstre.

Hvad er det sværeste ved at være psykolog på en dagbehandlingsskole?

– Det, der er sværest, er kompleksiteten. Man kan have en plan, og så er virkeligheden bare en helt anden. Hverdagen kan ikke planlægges efter en manual, og derfor skal vi være enormt omstillingsparate. Det gør arbejdet svært, men det er også det, der gør det meningsfuldt og sjovt.

Hvad er dit bedste råd til andre, der gerne vil arbejde på en skole for elever med særlige behov?

– Det ene er, at man skal minde sig selv om, at afvisninger fra eleverne ikke er personlige. Der ligger en masse til grund for det enkelte barnets adfærd. Og det lyder jo logisk – men når man står midt i det, så skal man virkelig minde sig selv om, at afvisning af kontakt netop er en af vores elevers største udfordringer. Det andet er, at det ikke er skidt at tvivle. Nogle gange er man i tvivl, hvilken vej man skal gå for at opnå målet i behandlingen – og den tvivl skal bruges konstruktivt. For når man tvivler, tænker man mere kreativt og reflekterer mere.

 

Kompasset er en dagbehandlingsskole for børn og unge med ADHD, ADD, angst eller PTSD. Derudover har eleverne sidediagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres højt. Psykologerne er en fast del af hverdagen på skolen, der i øvrigt varetages af lærere og pædagoger. Normeringen en høj med typisk én medarbejder pr. 2½ elever.