Behandlingsskolernes elever klarer sig rigtig flot

Elever med psykiske udfordringer har ret til og krav på at få undervisning af dygtige, nysgerrige og empatiske voksne, der imødekommer elevens behov.

Det har vi på Behandlingsskolerne sikret i over 20 år, og de faglige resultater taler deres tydelige sprog.

Under sommerens afgangsprøver gennemførte næsten 73 procent af vores afgangselever alle de obligatoriske prøver. Det er et resultat vi er meget stolte af.

På landsplan er gennemsnittet for dagbehandlingsskoler 39,5 procent af eleverne der gennemfører alle obligatoriske prøver.

I forhold til de målbare faglige resultater, så fik Behandlingsskolernes afgangselever ved de senest afholdte eksamener et karaktergennemsnit på 6,4

Ifølge Kaspar Dalsgaard, der er Behandlingsskolernes chef for kategori 2 skolerne, er de faglige resultater et udtryk for, at de målrettede bestræbelser på at støtte eleverne gennem specialiserede uddannelsesprogrammer- og interventioner, der tager højde for elevernes unikke omstændigheder, i stor stil lykkes.

”Det er første år, siden corona, at eleverne skulle gå til alle de obligatoriske prøver og ikke har haft mulighed for at ophøje deres standpunktskarakter. Vi har formået at få 72,5% af eleverne op til alle de obligatoriske prøver med et gennemsnit på over 2. Det er stigning på 20 % i forhold til sidste år hvor eleverne kun skulle til prøve i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik og mundtlig engelsk. Vores elever har endda formået at forhøje det samlede gennemsnit fra 6,0 til 6,4 i år, og af alle de elever der går til prøverne får 78% minimum 2 i dansk og matematik,” siger han.

Fornemste opgave

På Behandlingsskolerne går undervisning og behandling hånd i hånd, og vi ved, at man kan få det psykisk bedre af at erfare, at man faktisk kan noget og kan få hjælp til at lære noget i skolen.

Alle børn og unge har brug for at lære noget og få sin afsluttende prøve fra grundskolen, også selvom man kæmper med psykiske udfordringer.

Undervisning kan være det faste holdepunkt i en ellers udfordret hverdag, og det kan være det sted, hvor man er lige som alle andre børn og unge.

Behandlingsskolernes adm. direktør, Signe Flindt, er begejstret for de flotte resultater og hun sender verbale roser ud til skolerne.

”Vores fornemste opgave er at give vores elever det bedste afsæt for et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv – og her er folkeskoles afgangseksamen helt afgørende. En bestået eksamen er en forudsætning for at komme videre i ungdomsuddannelse. Derfor er vi ambitiøse på vores elevers vegne. De rummer alle et potentiale for udvikling, og det er en succeshistorie hver eneste gang, en elev lykkes via støtte fra lærere, psykologer, pædagoger og forældre,” siger Signe Flindt.