Behandlingsskolernes elever klarer sig bedst

Københavns Kommune har offentliggjort hvor mange elever der går op til folkeskolens afgangsprøve (FSA) og her topper Behandlingsskolerne listen. En netop offentliggjort analyse af resultater ved FSA i maj/juni 2013 viser, at Behandlingsskolerne tog samtlige af deres 24 prøveberettigede elever (9. og 10. klasse) op til eksamen og at eleverne gik til prøve i alle fag. Det er imponerende flot klaret af eleverne, og samtidigt er det et klart resultat af den store undervisningsmæssige og pædagogiske indsats fra de ansatte på Behandlingsskolerne, samt fra de investeringer som er blevet lavet løbende de seneste år i blandt andet faglokaler (eks. Fysik) og IT (Smartboards, computere og iPads).

Elevernes karaktergennemsnit på 4,56 er også fint, og i sammenligningen med de andre skoler skal det fremhæves, at det som hovedregel er sværere at få et højt karaktersnit når man går op i alle fag, i modsætning til hvis elever eksempelvis nøjes med at gå op i fagene dansk, matematik og engelsk. Til FSA præsterede nogle af Behandlingsskolernes elever nogle specielt flotte resultater. Det blev til 9 stks. 12-taller og samlet var 15% af alle karaktererne givet enten 10 eller 12.

 

Eksperter uddanner skolernes personale.

En række af Danmarks absolut førende eksperter på behandlings- og undervisningsområdet underviser personalet. Senest var Ulla Wattar og Anders Korsgaard Christensen på besøg. Videreuddannelse af skolernes personale er vigtigt for at Behandlingsskolerne kan blive ved med at levere de gode resultater for vores elever og deres familier. Derfor henter Behandlingsskolerne viden og inspiration fra internationale og nationale eksperter ved at invitere dem til at undervise og give foredrag på skolernes månedlige ”Vidensdag”.

Chefpsykolog på Krisepsykologisk Enhed på Rigshospitalet i København, Anders Korsgaard Christensen, talte til februar-mødet om krisereaktioner hos børn og unge, og i den forbindelse hvorledes man yder den bedst mulige støtte til dem. Det var en fantastisk dag hvor Anders Korsgaard Christensen med hans vanlige engagement og energi formåede at tale om emnet på en spændende og meget lærerig måde.  Tusind tak Anders.

Vi har også for nyligt haft besøg af psykolog Ulla Wattar, som er en af de største kapaciteter herhjemme indenfor kognitiv miljøterapi. Der blev tale om en god faglig oplevelse som hele personalet herunder lærere, pædagoger og psykologer kunne tage med i deres daglige arbejde. Tusind tak Ulla.

Vidensdagene er et led i den kontinuerlige opgradering af hele personalet, hvor der er mulighed for at hente de bedste kapaciteter ind fra hele Danmark til glæde for personalet og dermed børnenes behandlingsmæssige trivsel.

Frem mod sommerferien får Behandlingsskolerne besøg af:

  •     Marts: Ingrid Sindø, privatpraktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, som vil tale om Tourettes syndrom
  •     April: Ditte Lammers Vernal, som vil tale om skizofreni
  •     Maj: Kristine M. Jensen de López, professor, Ålborg Universitet, som vil tale om sproglige vanskeligheder hos børn med ADHD