Behandlingsskolernes elever er de bedste i klassen

Igen i skoleåret 20/21 har en lang række af vores afgangselever gennemført og bestået 9. klasses-eksamen, som giver dem adgang til blandt andet erhvervsuddannelser. 77 % af eleverne har bestået eksamen – det er markant flere end på landsplan, hvor kun 48 % af 9. klasses-elever med psykiatrisk diagnose består afgangseksamen

– Vores fornemste opgave er at give vores elever det bedste afsæt for et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv – og her er folkeskoles afgangseksamen helt afgørende. En bestået eksamen er en forudsætning for at komme videre i ungdomsuddannelse. Derfor er vi ambitiøse på vores elevers vegne. De rummer alle et potentiale for udvikling, og det er en succeshistorie hver eneste gang, en elev lykkes via støtte fra lærere, psykologer, pædagoger og forældre, siger Signe Flindt, der som skolechef står i spidsen for undervisningen på tværs af Behandlingsskolernes 12 skoletilbud.

Højere snit end øvrige specialklasser
Det er ikke kun andelen af elever, der består eksamen, der ligger højt hos Behandlingsskolerne. Med et snit på 5,4 på de bundne prøvefag ligger Behandlingsskolernes elever højere end øvrige specialklasser, der i skoleåret 19/20 havde et snit på 5,0. Landsgennemsnittet for specialklasser i indeværende skoleår er endnu ikke opgjort.

– Vi er utrolig stolte af vores elever. Deres resultater understreger endnu en gang, at de med den rette støtte har både modet og evnerne til at sikre sig en afgangseksamen. Når de så ovenikøbet ligger i toppen, når vi sammenligner med andre specialskoletilbud, selvom vores elever typisk har to eller flere diagnoser, er glæden endnu større. Det viser, at vores måde at forene undervisning og behandling, er virker, lyder det fra Signe Flindt.

 

Behandlingsskolerne har 14 forskellige tilbud, som inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og en enhed for skolevægring. Vi er eksperter i undervisning og behandling af børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Samtidig er vi den eneste behandlingsskole i landet med eget behandlingscenter, som tilbyder interne udredninger, sundhedsfaglig undersøgelse og behandling.