Behandlingsskolernes eksperter delte viden på VISO-konference

I arbejdet med børn og unge med psykiske udfordringer er der ofte fokus på mange andre problemstillinger end de somatiske. Men et supplerende fokus på somatikken kan bidrage afgørende til, at barnet kommer i trivsel og positiv udvikling. Derfor er somatisk behandling en integreret del af indsatsen omkring eleverne på Behandlingsskolerne.

Tirsdag, den 7. december holdt Socialstyrelsen sin årlige VISO-konference. Igen i år var førende eksperter inden for det sociale område inviteret til at dele viden og erfaringer fra deres specialistområder.

Spot på somatiske problemstillinger hos børn og unge med psykiske udfordringer
Behandlingsskolerne var inviteret for at præsentere vores integrerede tilgang til somatisk opfølgning og behandling.

– I arbejdet med udsatte børn er der ofte fokus på mange andre problemstillinger end de somatiske. I nogle tilfælde bliver de overset, og andre gange bliver de nedprioriteret, fordi andre svære sociale, psykologiske og psykiatriske problematikker vægter tungere i vurderingen af, hvad der er vigtigt i behandlingsarbejdet. Men et fokus på somatikken kan få afgørende betydning for, om den samlede indsats lykkes, forklarer Mia Marqvard Sørensen (foto tv), der er autoriseret psykolog og behandlingsleder på Behandlingsskolerne.

Tæt og tværfagligt samarbejde er nøglen
I det interne behandlingscenter sikrer Behandlingsskolerne, at eleverne ikke har somatiske udfordringer, der spænder ben for elevernes læring, udvikling og trivsel. Behandlingscenteret omfatter en udredningsenhed, et psykiatrisk ambulatorium og en sundhedsfaglig enhed. I regi af behandlingscenteret arbejder en børnelæge, børne- og ungepsykiater, sundheds- og sygeplejersker samt specialpsykologer tæt sammen for at sikre elevernes sundhed og udvikling.

– Vi ved, at mange børn og unge med psykiske udfordringer samtidig oplever somatiske udfordringer, der kommer til at stå i vejen for en positiv udvikling. Derfor tilbyder vi alle elever en grundig somatisk undersøgelse ved indskrivning og giver råd, støtte og konkret hjælp, hvor det er nødvendigt. De områder, hvor vi særligt ofte ser udfordringer, er i forhold til søvn, kost og overvægt. Men vi gennemfører også målrettede forløb i forhold til hygiejne, allergi, motion og motorik, pubertet, seksualitet og inkontinens. Ved behov henviser vi vores elever til vores fast tilknyttede børnelæge, forklarer Laura Cecilie Schoubye (foto th), der er sygeplejerske og en del af Behandlingsskolernes interne behandlingscenter.

Konkrete råd baseret på hverdagens erfaringer
På konferencen delte Mia Marqvard Sørensen og Laura Cecilie Schoubye Behandlingsskolernes erfaringer og gav deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan de kan øge deres fokus på eventuelle somatiske problemstillinger hos børn og unge. Blandt andet modtog deltagerne et overblik over en række klassiske somatiske symptomer, og hvilke somatiske overvejelser og handlinger det typisk er relevant at gøre, når de optræder.

 

Behandlingsskolerne er VISO-leverandør
Som VISO-leverandør rådgiver Behandlingsskolerne kommunerne og udreder børn og unge på social- og specialundervisningsområdet inden for tre områder:

  • svære og komplekse psykiske vanskeligheder
  • autismespektrumforstyrrelser
  • opmærksomhedsforstyrrelser

Behandlingsskolernes rådgivning bidrager til at styrke beslutningsgrundlaget hos kommunen, der har myndighed til at træffe afgørelser om, hvad der skal sættes i værk i den enkelte sag. Fx hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud til den enkelte bør indeholde.